I det fynske folks tjeneste

Mister erstatning: Studerende anker dom

En 20-årig studerende anker en dom fra Vestre Landsret, der betyder at hun skal betale en erstatning på 28.000 kroner tilbage, som hun fik udbetalt efter en operation på OUH Svendborg Sygehus.

En nu 20-årig studerende fra Ølstykke på Sjælland skal betale 28.160 kroner tilbage, som hun fik udbetalt efter en operation på OUH Svendborg Sygehus i 2013.

Det har Vestre Landsret afgjort i en principiel dom. Dommen betyder, at Region Syddanmark kan kræve erstatningen tilbage.

Kvinden forsøger nu få sagen prøvet i Højesteret, fortæller advokat Britha Bunk fra Erstatningsadvokaterne i Aarhus.

Læs også Efter operation i Svendborg: Studerende skal betale erstatning på 28.000 tilbage

Den unge kvinde blev 26. august 2013 behandlet for et brud på venstre fod på OUH Svendborg Sygehus.

Efter hun havde fået bandagen fjernet i Svendborg ville såret ikke hele. Først da hun senere kom under behandling på et privat hospital på Sjælland blev fejlene rettet og såret helede.

Efterfølgende afgjorde Patientforsikringen, at Region Syddanmark skulle udbetale 28.160 kroner i erstatning.

Læs også OUH overså kræft: Enke får erstatning

Samtidig blev det dog gjort klart, at Patientankenævnet kunne ændre afgørelsen, så hun skulle betale hele eller dele af erstatningen tilbage. Og det var netop, hvad der skete.

Ankenævn omgjorde beslutning

Patientankenævnet afgjorde i 2014, at den dengang 17-årige gymnasieelev alligevel ikke havde ret til erstatning. Den afgørelse ankede hun.

Den unge kvinde mente, at regionen ikke havde ret til at kræve pengene tilbage efter erstatningsansvarslovens regler. Her står i Paragraf 16, at allerede udbetalte beløb ikke kan kræves tilbagebetalt

Men i en principiel afgørelse siger Vestre Landsret, at erstatningsansvarsloven ikke omfatter patientskader.

Brugte pengene på rejse til New York

Tværtimod blev den unge kvinde flere gange vejledt om, at hun kunne miste erstatningen, hvis Patientankenævnet omgjorde beslutningen.

Det vidste hun, da hun ankede, og alligevel brugte hun efterfølgende pengene på en tur til New York.

Hun skal nu betale 28.160 kroner tilbage af sin SU som hjemmeboende. Til gengæld slipper hun for at betale sagens omkostninger, da der er tale om en principiel afgørelse.

Men nu bliver det altså op til Højesteret at se på sagen igen. Kvindens advokat Britha Bunk fra Erstatningsadvokaterne i Aarhus har nu søgt procesbevillingsnævnet om at få sagen behandlet i Højesteret.