I det fynske folks tjeneste

Nødkald måske ude af funktion

Odenses ældre risikerer, at nødkaldet på deres telefon ikke virker. Det skyldes et nedbrud hos TDC. De ældre opfordres til selv at tjekke, om nødkaldet virker.

Det er ikke muligt for TDC selv at finde ud af, hvilke telefoner, der er ramt af nedbrudet. De ældre skal løfte deres telefonrør, og hvis der ikke er klartone, virker nødkaldet heller ikke.

Hvis man er utryg ved, at nødkaldet ikke virker, kan man henvende sig til Odenses ældrepleje på tlf. 66 13 13 72.

Nødkaldet er installeret ved fysisk svage mennesker, og bringer dem normalt i direkte forbindelse med Odense Brandvæsen.