I det fynske folks tjeneste

Ny asfalt på motorvej

En strækning af den fynske motorvej er så slidt, at der skal lægges ny asfalt. I halvdelen af april måned bliver der hastighedsbegrænsning og omkørsel på motorvejen mellem Langeskov og Odense.

-

En strækning af den fynske motorvej er så slidt, at der skal lægges ny asfalt. I halvdelen af april måned bliver der hastighedsbegrænsning og omkørsel på motorvejen mellem Langeskov og Odense.

Fra 3. april til 17. april lukkes begge spor fra tilslutning 47 ved Langeskov og syv kilometer mod Odense. Trafikken ledes over i det ene spor i modsatte kørselsretning, og hastigheden sættes ned til 80 km/t.

Tilkørsel 47 ved Langeskov lukkes i hele perioden, mens frakørslen fra motorvejen til Langeskov vej kun ventes spærret i weekenden 9. og 10. april.

Både fra- og tilkørsel 48 ved Tietgenbyen bliver lukket i hele perioden, oplyser Vejdirektoratet.

Bilister, der plejer at benytte de to tilslutningsanlæg, henvises i stedet til hovedvejen Nyborg - Odense.

Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der ventes kødannelser på op til et par kilometers længde. Især fredag eftermiddag i vestlig retning og mandag morgen i østlig retning.