I det fynske folks tjeneste

Odense kaserne truet af lukning

01:34

1 af 2

Odense kaserne risikerer at måtte lukke, fordi forsvarsudvalget til august skal finde besparelser i budgettet.

Kim Slott Nielsens læserbrev - Så skal vi i gang!

Kim Slott Nielsen
Regner Lodbrogsvej 21, Bolbro
5200 Odense V

Netop i disse dage er der blevet meldt ud, hvilke kaserner der måske står for at skulle lukkes. I den forbindelse er Odense kaserne, hvor Hjemmeværnsregionens hovedkvarter har til huse, kommet i spil. Derfor kan vi lige så godt tage det i opløbet, og håbe at vore politikere kommer ud over rampen og for slået i gear, allerede fra start af.

Nu ved jeg godt at vi her på Fyn kan bryste os af at have landets dårligst valgte folketingspolitikere, som vi er kendt for over det ganske land (hvoraf halvdelen af de valgte er bosiddende uden for Fyn!!), det sås også dengang vore fynske politikere lod Fynske Livregiment glide af hænde, men herre Gud der var jo også kun tale om ca. 800 arbejdspladser plus underleverandører, og da Fyn jo har rigeligt med statsarbejdspladser i forvejen, er der jo blot tale om en parentes!

Da vore dårlige fynske politikere nedlagde Fynske Livregiment, var det derfor op ad bakke for énmandshæren, som bestod af Johannes Lollesgaard - som fortjener stor ros, en rigtig guttermand - og ellers var der kun et mindre læserbrev fra daværende rådmand Søren Møller, som følte sig kaldet til at give sin mening til kende, han var jo trods alt konservativ.

Den omkostning der vil kunne blive tale om, såfremt Odense kaserne - gud forbyde det - skal flyttes over i noget gammelt skidt i Fredericia, med nyindretning af brugbare lokaler, vil være så dyr at det vil tage mange mange år før en egentlig besparelse vil kunne komme på tale, da Regionen har en meget billig husleje i de nuværende bygninger på Sdr. Boulevard.

Jeg ved at det er en næsten uoverkommelig opgave at råbe vore tonedøve Fynske politikere op, men nærer dog det håb, at Trine Bramsen soc. Og Lars Lilholt V., som trods alt er de to mest markante politikere vi har, formår at samle de øvrige politikere, og sammen går på barrikaderne og kæmper til sidste patron, for bevarelsen af Odense kaserne, således at splitflaget fortsat kan veje over kasernen, langt ud i fremtiden.

Af bitter erfaring fra nedlæggelsen af vort regiment, ved jeg godt at man måske kan se frem til at få en fin stillingsbetegnelse, hvis man holder mund og retter sig ind efter sit partis forsvarsordfører, ja det kan måske ligefrem være man bliver udnævnt til kommitteret for Hjemmeværnet, som fortjeneste for sin manglende modstand mod partitoppens indstilling.

Men skulle vi nu ikke denne gang, i det mindste prøve, om ikke det var muligt at bevare kasernen med den signalværdig der ligger i Forsvarspolitikken på Fyn samt som sidegevinst at bibeholde de arbejdspladser, vi så stærkt mangler her på Fyn. Skulle vore politikere mangle information er man MEGET velkommen til at kontakte undertegnede enten pr. mail, telefon eller brev, så er der i hvert fald ingen undskyldning denne gang, for uvidenhed om militære forhold. Sluttelig er det mit store håb at emnet vil få pressens, både den talte og den skrevne, bevågenhed i langt højere grad end tilfældet var med nedlæggelsen af Fynske Livregiment, for den svinestreg behøver man ikke at gentage én gang til.

Ved du noget? Så send os et tip