I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune bryder EU-loven

Ved salg af grunde i Odense har kommunen stillet krav om svanemærket byggeri. Det er i direkte strid med EU-lovgivningen.

Odense Rådhus på Flakhaven

Odense Kommune har solgt grunde i en udstykning i Højby. Ved salget krævede kommunen, at der skulle bygges et svanemærket hus på grunden. Men kravet er ifølge Statsforvaltningen ikke lovligt.

Svanemærket byggeri er dyrere end hvis man ikke skulle bygge et hus ud fra de særlige miljøkrav. Men kommunen har ingen planer om at kompensere dem, der allerede har købt en grund og bygget et svanemærket hus.

- Vi har ikke tænkt os at yde nogen kompensation. Hvis folk mener, de er blevet snydt, må de selv kontakte mig, siger Pia Bay, der er kontorchef i By- og Kulturforvaltningen.

Hun fortæller dig at kommunen vil tage kontakt til dem, der har købt en grund, for at informerer dem om sagen.

Det koster ca. 200.000 kroner ekstra at bygge et svanemærket hus sammenlignet med et almindeligt.
Prisen på grundene i Højby vil nu blive sat op, men ikke så det modsvarer ekstraudgiften til det miljømærkede byggeri.

Det er Statsforvaltningen Syddanmark, der fører tilsyn med kommunerne.
Efter at Statforvaltningen har påpeget lovbruddet for kommunen, vil de nu aflyse vilkåret om det svanemærkede byggeri i salgsbetingelserne.