I det fynske folks tjeneste

Opråb fra fynske sygeplejersker

De fynske sygeplejersker ventes onsdag at vedtage to kritiske udtalelser til politikerne på generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds.

Sygepleje kræver tid

Den ene udtalelse kritiserer regeringens krav om at flere patienter skal behandles for de samme penge.

De mener, det presser sygeplejerskerne til at gå på kompromis med deres professionelle viden om, hvordan de skal udføre deres arbejde.

Det forringer kvaliteteten af behandlingen og giver sygeplejerskerne stress, hedder det i den ene udtalelse, som ventes vedtaget, onsdag.

- Regeringen taler om et sundhedsvæsen i verdensklasse, men den sundhedspolitik de fører, giver langt fra mulighed for at nå det niveau, mener sygeplejerskerne og fortsætter:

- De fleste har set, at sundhedsministeren ikke kan tale sundhedsvæsenet bedre end den praktiske hverdag er.

Udtalelsen peger på, at virkeligheden indebærer utilstrækkelig bemanding, arbejdsplaner, der ikke kan hænge sammen, overarbejde, ekstraarbejde, brug af vikarbureauer mv.

For flere sygeplejersker ender det med, at de forlader faget. Det øger problemerne for dem, der bliver tilbage.

Social ulighed

I en anden udtalelse slår sygeplejerskerne til lyd for at den sociale ulighed, som øger risikoen for sygdomhos særlige grupper i samfundet, ikke alene kan løses ved at sundhedsvæsenet gør mere for at forebygge.

Årsagerne til at visse gruppe oftere bliver syge og ofte har en sundhedsmæssigt uheldig livsstil, skyldes i følge sygeplejerskerne en række faktorer, som kræver en bred, samfundsmæssig indsats.

Det handler om levevilkår, tilknytning til arbejdsmarkedet, boligforhold, opvækst, arvelige forhold, alder, nedslidning og mange andre forhold, hedder det i udtalelsen fra de fynske sygeplejersker.

Læs beretningen til generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds