I det fynske folks tjeneste

Plakater hænger ulovligt

01:03

1 af 2

De fynske veje og gader er i løbet af weekenden blevet dekoreret med utallige valgplakater. Det har fået flere borgere til at kontakte TV2/Fyn. For mange af plakaterne hænger ulovligt.

Philip Hansen er en af de mange borgere, som er forarget over de mange plakater, som hænger for lavt.

- Der er faktisk alle partier uden undtagelse. Plakaterne hænger alt for lavt, siger Philip Hansen.

I følge reglerne skal plakaterne hænge i en højde af minimum 2 meter og 30 centimeter, men det er der mange, der ikke gør. Og bekymrer Philip Hansen.

- Det er umuligt for trafikanter at orientere sig, siger Philip Hansen.

Og det kan være meget svært at orientere sig, hvis man for eksempel skal ud af sin indkørsel her på Faaborgvej i Odense.

Odense Kommune er klar over problemet, og i dag har de sendt en mail ud til politikerne om reglerne.

Politikerne har nu fået nogle dage til at få taget de ulovlige plakater ned. Ellers vil Odense kommune tage dem ned på politikerens regning.

Her må valgplakater ikke hænge

- på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,

- i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,

- i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder,

- på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,

- på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,

- nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,

- lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,

- højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,

- på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Kilde: Vejdirektoratet

Regler om ophængning af valgplakater

Ved du noget? Så send os et tip