I det fynske folks tjeneste

Politi har ret til sørazzia

Landsretten har afgjort, at Fyns Politi har kompetence til at udstede et sejladsreglement. To personer har fået bøder for at have planet med speedbåd på Svendborg Sund.

Fyns Politi har kompetence til at udstede et sejladsreglement, siger Landsretten.

Østre Landsret har omstødt en tidligere afgørelse fra Retten i Svendborg, og to førere af speedbåde idømt hver en bøde på 1500 kr, skriver Fyns Amts Avis.

Retten i Svendborg mente, at politidirektøren ikke har hjemmel til at udarbejde et sejladsreglementet.

Men med henvisning til flere paragraffer i politiloven finder de tre landsdommere, at politidirektørerne har kompetence til at udarbejde reglementer, herunder også regler for sejlads på Svendborg Sund.

Den ene af de dømte er en erfaren skibsfører. Han sejlede i sin speedbåd 23. september 2006 ud for Christiansminde, hvor hans søn stod på vandski bagefter.

Han har erkendt, at hans både planede, men har henholdt sig til, at sejladsen skete i sejlrenden. Her kan sejladsreglement efter den dømtes opfattelse ikke gælde.