I det fynske folks tjeneste

Private investorer ind i forarbejde til multiarena i Svendborg

En gruppe private investorer er parat til at indgå i en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med planer om en multiarena i Svendborg.

Mere kød på multiarena-planer i Svendborg

De private investorer fremlagde mandag en model for finansieringen af en multiarena som betyder, at Svendborg Kommune undgår at skulle optage store lån.

Dermed er der skabt grundlag for at gå videre med planerne om arenaen, mener Svendborgs kommende borgmester, Lars Erik Hornemann, Venstre.

Lars Erik Hornemann foreslog for et halvt år siden, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til at belyse mulighederne for at etablere en multiarena.
 
Dengang blev det stoppet, fordi der endnu ikke var private investorer nok på banen og politikerne i de nuværende Svendborg, Gudme og Egebjerg Kommuner, som er med i projektet, frygtede overbelastning af kommunernes låneramme.

Håb om bred tilslutning

Hornemann glæder sig over, at de private investorer har en fleksibel indstilling der rummer mulighed for at få bred tilslutning til halprojektet.

Tidligere har socialdemokratiet foreslået en udvidelse af den eksisterende idrætshal i Svendborg i stedet for at bygge nyt. Den model er de private investorer parat til at tage med i vurderingerne.

106 millioner kroner

Investorerne har foreløbig taget udgangspunkt i et projekt med en anlægsinvestering på 106 millioner kroner, hvoraf der foreløbig er tilsagn om cirka 21 millioner.

Resten ventes financieret ved at skaffe flere investorer og ved lån.

Projektet forudsætter et tilskud til driften fra Svendborg Kommune på op mod syv millioner kroner og faste aftaler med brugere om betalte aktiviteter.

Multiarenaen ventes bygget ved siden af - eller sammenbygget med - den eksisterende idrætshal.

Talsmand for de private investorer er indtil videre økonomidirketør Jens Pave, Harald Halberg Holding A/S.