I det fynske folks tjeneste

Skattesag: Uacceptabel lang sagsbehandlingstid

Det var en uacceptabel lang sagsbehandlingstid tilskrevet Told & Skat, der fik en enig domsmandsret i Odense til at gøre fængelsesstraffene betinget i en sag om unddragelse af skat, moms og aktieudbytte i den odenseanske resturationsbranche. Sagen går syv år tilbage.

-

Det var en uacceptabel lang sagsbehandlingstid tilskrevet Told & Skat, der fik en enig domsmandsret i Odense til at gøre fængselsstraffene betinget i en sag om unddragelse af skat, moms og aktieudbytte i den odenseanske restaurationsbranche. Sagen går syv år tilbage.

De fire tiltalte - en 36-årig odenseaner og tre grækere på henholdsvis 41, 44 og 49 år - fik med samme begrundelse nedsat bøderne med en fjerdedel.

I følge Ritzau lagde retsformanden, dommer Ingrid Therkelsen, ikke skjul på, at sagsbehandlingstiden har været uacceptabel lang, og at dette først og fremmest kan tilskrives Told og Skat.

I 1998 foretog Told og Skat og politiet en ransagning af Café Coste, der ikke eksisterer mere, og Cafe Cuckoo\'s Nest samt de tilhørende anpartsselskaber. De fire dømte står bag etablissementerne, og de blev efterfølgende tiltalt for at have overtrådt momsloven og skattekontrolloven. Både moms og indkomst blev var angivet for lavt og på den måde snød de tiltalte statskassen for 1,4 millioner kroner. Alle nægtede sig skyldige da sagen blev indledt den 2. juni i år.

Den 36-årige fik betinget fængsel i 30 dage og en bøde på 30.000 kroner, den 44-årige betinget fængsel i 60 dage og en bøde på 125.000 kroner og den 41-årige fik betinget fængsel i 60 dage og en tillægsbøde på 100.000 kroner. Den 49-årige blev frifundet og slap med en både på 7000 kroner. De sidste to ankede straks dommen til fuld frifindelse.