I det fynske folks tjeneste

Sponsorstøtte til GOG giver ikke nok til Svendborg

Svendborg Kommunes sponsorkroner til håndboldklubben GOG Svendborg TGI er blevet et omstidt emne på Svendborg Rådhus.

En ny rapport viser, at Svendborg Kommune ikke får meget for sponsorpengene til GOG.

Snart skal sponsoraftalen for 2009 forhandles på plads, men en ny rapport som firmaet Corcom har lavet for Svendborg Kommune viser, at kommune ikke får nok branding for pengene.

GOG Svendborg TGI modtager ellers over 400.000 kroner om året af Svendborg Kommune. Penge som kommunen kun må give klubben mod at få branding og reklameværdi til gengæld.

Rapport om kommunens image udadtil konkluderer, at GOG ikke bliver forbundet med Svendborg, og at Svendborg derfor ikke får den imagemæssige kredit af klubbens beliggenhed i kommunen som andre tilsvarende byer gør.

Rapporten fremhæver blandt andet:

"At Svendborg kommune tilsyneladende ikke tiltrækker nævneværdigt mange borgere i for eksempel i kulturelle, sportslige eller oplevelsesmæssige anledninger som man f.eks. gør det i Odense.

Det er i den sammenhæng værd at bemærke GOG, håndboldklubben.

I betragtning af klubbens høje sportslige profil på landplan gennem en længere årrække, er det bemærkelsesværdigt, at kun at relativt få respondenter forbinder den med "Svendborg" som kommune.

Dermed får Svendborg ikke helt den imagemæssige "kredit" af klubbens beliggenhed i kommunen som f.eks. Slagelse på Sjælland gør af sin håndboldklub."