I det fynske folks tjeneste

Sydøstfynsk specialundervisning samlet

Specialundervisningen for voksne, som indtil nytår hørte under Fyns Amt, er samlet under Svendborg Kommune. ASV Østfyn i Nyborg og ASV Sydfyn i Svendborg hedder fremover CSV SydØstfyn.

Supplerer hinanden

CSV står for Center for Specialundervisning for Voksne. Det skal undervise 75 udviklingshæmmede, 85 senhjerneskadede og 80 sindslidende fra Øst- og Sydfyn.

Centret har 80 medarbejdere fordelt med 30 i Nyborg og 50 i Svendborg.

Fusionen giver en række stordriftsfordele, som gerne skulle komme kursisterne til gavn.

- Vores medarbejdere vil tilsammen have større kompetence inden for flere områder, end de to centre hidtil har haft, siger konstitueret forstander, Jens Schrøder.

Centret i Nyborg er for eksempel kendt for sin foreberedende undervisning af dem, der har problemer med at læse, skrive og regne.

Svendborg er kendt for sit arbejde med at skaffe unge elever flex- eller skånejob på det almindelige arbejdsmarked.