Håb for vandet på Helnæs

Helnæs Vandværk håber snart at kunne ophæve kogepåbuddet, men der går nogle dage endnu.

Kogepåbuddet blev indført, da der for omkring en uge siden blev fundet E-coli bakterier i vandet fra Helnæs Vandværk.

Mistanken rettede sig fra begyndelsen mod vandværkets retnvandstank, hvor nogle utætheder muliggjorde, at der trængte inficeret overfladevand ind.

Derfor er den blevet renset og tætnet, og vandværksfolkene er igang med at gennemskylle tanken og ledningsnettet.

Derefter skal der tages nye vandprøver. Kravet for at ophæve kogepåbuddet er to på hinanden følgende rene prøver med 24 timers mellemrum.

Assens Kommune orienterer løbende om situationen på Helnæs