Politikere til børnehave: Indfør iPads eller flyt ud af kommunen

Skal kommunen eller børnehaven bestemme, om børnene skal lære digitalt eller ej? Det spørgsmål har skabt stor uenighed i Svendborg.

Rudolf Steiner-børnehaven Askelæ vil ikke have digitale værktøjer som en del af pædagogikken og børnenes hverdag i institutionen. 

Men det skal de, ellers må de flytte ud af Svendborg Kommune.

Det er den kontante udmelding fra flere sydfynske politikere fra Svendborg Kommunes Børn- og Ungeudvalg, som TV 2/FYN har talt med fredag.

Dansk Folkepartis Dorthe Ullemose står sammen med Mads Fredeløkke (V) fast på retningslinjerne i kommunens vision for læring og dannelse, der kræver brug af digitale læringsmidler i alle kommunens dagtilbud og institutioner.

Dorthe Ullemose kalder Askelæ for 'rigide', hvis de nægter at indføre bare så meget som en årlig digital temadag, og også Mads Fredeløkke holder fast i retningslinjerne, selv om det kan få direkte konsekvenser for, om der også fremover skal være en Rudolf Steiner-børnehave i Svendborg.

Bred uenighed

Formanden for Børn- og Ungeudvalget, Mette Kristensen (V), er uenig med sin gruppekollega og vil give Askelæ dispensation for reglerne, mens Susanne Gustenhoff (Ø) vil tage sagen op i udvalget endnu en gang.  

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Arne Ebsen (Tværsocialistisk Liste), og socialdemokraten Pia Dam havde for travlt til at fortælle TV 2/FYN, hvad hendes holdning er.

Sagen kort:

De Konservatives medlem af udvalget, Andreas Pless, mener, at kommunen skal holde fast i kravet om, at alle dagtilbud skal give børnene digitale kompetencer og 'udnytte digitaliseringens og informationsteknologiens læringsmuligheder.'

Askelæ må rette ind

De krav har Børnehaven Askelæ søgt om dispensation for, hvilket er blevet afslået. Derfor må Askelæ rette ind og følge kommunens digitale krav.

- Jeg synes, det er vigtigt, at børnene får nogle digitale kompetencer, for det vil der blive brug for på et senere tidspunkt i deres liv. Der er digitale krav hele vejen igennem uddannelsessystemet, siger Andreas Pless.

Men de her børn er jo tre år gamle?

- Det er korrekt.

Man kunne argumentere for, at det er lige lovlig tidligt?

- Ja ja, og det kan man selvfølgelig sige, at det er det også. Men vi lægger heller ikke til grund for, hvor lang tid de her digitale kompetencer skal være en del af læringen. Her er det bare noget, der ligesom skal indgå, så man får en forståelse for det. Vi siger ikke, de skal sidde med en iPad hver dag. Vi siger, at der skal være en digital retningslinje og integration i institutionen. Det kunne være en skærm på væggen eller en temadag en dag om året med digital læring. 

Betyder det, at du tror, at der er fare for, at der er børn i Danmark, der går igennem en hel barndom og ungdom uden at opdage de digitale medier - hvis ikke de bliver introduceret for det i børnehaven?

- Nej, det siger jeg egentlig ikke. Men det er en vægt, vi har lagt politisk, at det er en af de ting, der hører med.

Men er forældrene ikke bedre til at træffe det valg, end I er?

- Jo. Og det er jo heller ikke, fordi vi nødvendigvis skal gå ind og blande os. Der er også mulighed for, at forældrene kan give dem de digitale kompetencer, når de kommer hjem.

Det frie valg

Det her handler meget  om det frie valg, som instituionerne har haft omkring børnenes hverdag. Kan du forstå, at de (Askelæ og forældrene på institutionen, red.) føler, at I overskrider en grænse ved at gå ind og pille ved noget, der er så vigtigt for nogle forældre?

- Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Vi vil jo også prøve at respektere det frie valg, men jeg siger heller ikke, at de digitale midler skal integreres fuldstændig. Vi siger ikke, at børnene skal have en iPhone eller en iPad med i børnehave. Det handler om nogle retningslinjer, der bliver stukket ud, og så er det, om man ønsker at dispensere for dem eller ej.

Børnehaven står fast. De vil ikke, for det skal kommunen ikke bestemme. Det er både personale og forældre enige om. Så i realiteten kan det betyde, at der ikke kan være sådan en institution i Svendborg Kommune. Er du enig i det?

- Det er jeg ked af. Vi har jo ingen hensigt om at lukke nogen eller lukke den her børnehave, fordi de ikke har digitale kompetencer. Jeg synes også, at vi kommunemæssigt har prøvet at indgå et kompromis og sige 'hvad med en temadag, var det ikke en mulighed?' Og derfor er jeg da lidt ærgerlig over, at det bliver en principsag for dem også.

De føler ikke, at I har prøvet at imødekomme dem og forstå, hvor de kommer fra?

- Det synes jeg, at vi har. Vi har haft et møde med dem, eller vores formand har, om at få det her til at lykkes, så jeg synes da, vi er lykkedes. Så jeg er ærgerlig over, at det slet ikke har været muligt at finde et kompromis. Det vil være ærgerligt, hvis det viser sig, at de ikke ønsker at drive videre, fordi de skal have digitale kompetencer med ind i deres dagligdag.

Hvem er bedst til at træffe valg for børnene

Man kan undre sig over, at du som konservativ  har den holdning, at forældrene ikke er de bedste til at træffe det her valg for børnene?

- Ja.

Hvordan hænger det sammen?

- Ja, men altså. Nu tror jeg ikke nødvendigvis, at.. Altså. Ja, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål. Jeg har den overbevisning, at digitale kompetencer er en vigtig del af læring og trivsel og det fremtidige liv. Derfor synes jeg, man skal have kendskab til det allerede fra starten af. Det er klart, at vi respekterer selvfølgelig det frie valg langt hen ad vejen.

Men det gør I så ikke her?

- Jeg gør i hvert fald ikke. Det kan godt være, du kan finde nogle konservative, som har en anden overbevisning, end jeg har. 

Det her er ikke noget, forældrene er i stand til at træffe det bedste valg om?

- Jo, men det synes jeg jo også, at de er. Forældrene har jo stadig den mulighed..

Men så skal de jo flytte deres børn til en anden institution i en anden kommune?

- Det kommer an på, om de vælger at prioritere, som de gør jo. Vi har lagt de her retningslinjer ud, som gælder for alle, og der har vi valgt ikke at give dispensation for Askelæ.

Og sådan bliver det ved med at være?

- Det synes jeg. Hvordan det bliver udmøntet, er ikke min opgave. Jeg synes, det er ærgerligt, at det når til det her punkt, hvor det bliver en principsag. At man ikke engang vil lave en temadag. Det synes jeg er ærgerligt.

Fakta om det kommunale tilsyn: