Deltid og ganske få ansøgere: Kommune kigger langt efter sosu-ansatte

I Faaborg-Midtfyn kommune er der mangel på sosu-ansatte. Alene sidste år slog kommunen 170 stillinger op på grund af udskiftning i personalet.

Medicinen skal gives, rengøringen klares og snakkene tages - der mangler bare de ansatte til at stå for det i ældreplejen.

Det er ingen nyhed, at ældreplejen er udfordret af manglende personale og flere og flere ældre. I Faaborg-Midtfyn kommune er det ingen undtagelse.

Alene i de første ti måneder af 2022 slog kommunen 170 stillinger op som enten social og sundhedshjælper og social og sundhedsassistent. Det vidner ifølge fagforeningen FOA om et meget stort flow i personalet. Det er tegn på, at der er udfordringer med at fastholde personale og ikke mindst rekruttere.

En fremskrivning i et nu fjernet dagsordenpunkt på kommunens hjemmeside viser,  at kommunen kommer til at mangle 400 fuldtidsstillinger i 2030, hvilket svarer til 61 procent af det nuværende antal medarbejdere.

Samtidig er antal ansøgere per jobopslag faldet fra 10,9 til 3,4 siden 2017.

Kitt Lysén Pedersen er ældrechef i Faaborg-Midtfyn Kommune og kigger for tiden på et meget lavt antal ansøgere, når kommunen slår stillinger op.

- Over tid har vi færre og færre ansøgere per stilling, og det betyder, at vi ind i mellem oplever, at der er stillinger, hvor vi må lave genopslag – særligt hvor det gælder social- og sundhedsassistenter, siger hun.

Kommunen har en lav andel ledige sosu-uddannede inden for kommunegrænsen. På en liste over de danske kommuner er Faaborg-Midtfyn på en 12. plads når det kommer til rekrutteringsgrundlag.

- Det giver selvfølgelig udfordringer, men omvendt synes jeg også, det er vigtigt at lægge vægt på, at tager man en uddannelse som sosu-medhjælper eller sosu-assistent, så er der faktisk rigtig gode jobmuligheder, siger Kitt Lysén Pedersen.

Stor udfordring

Kommunen har ikke som sådan undersøgt, hvorfor mange vælger at skifte job inden for fagene, men Kitt Lysén Pedersen peger på, at der kan være mange muligheder inden for sosu-området. Det kan føre til, at man følger nye veje som ansat, hvis en mulighed byder sig.

- Når vi kigger på vores flow (ansatte der skifter job, red.), så ligger vi en smule højere end gennemsnitskommunerne, uden helt præcis at kunne sige, hvad det skyldes. Det er dog især ærgerligt, hvis vi mister vores kompetencer til andre kommuner. Så det vil vi gerne undersøge, fortæller ældrechefen.

Udfordringen med mangel på personale bliver heller ikke mindre af, at de ansatte sosu-uddannede i kommunen i gennemsnit arbejdede 28,5 timer om ugen i 2022. Det efterlader i snit 8,5 timer op til en fuldtidsstilling og er en lille stigning fra året før. 

Og når der samtidig mangler mennesker at ansætte, giver det en pukkel medgiver Kitt Lysén Pedersen.

- Noget af det handler om at have et ønske om at have mere frihed, fordi man typisk arbejder i weekender også. Kunne man få alle til at arbejde mere, så ville det selvfølgelig have en betydning.

Derfor har kommunen taget initiativ til et nyt partnerskab med navnet Fremtid med Fuldtid sammen med KL og Forhandlingsfællesskabet. Her handler det om at eksperimentere med hverdagen, sådan så fuldtidsstillinger bliver mere attraktivt.

- Der er naturligvis døgnrytmer på en arbejdsplads, og ved at se på, om der kan rykkes lidt rundt på nogle af de opgaver, der skal løses, så vil vi måske kunne gøre tingene mere effektivt.

Faaborg-Midtfyn Kommune har nu taget hul på at undersøge, hvordan fastholdelse og rekruttering kan blive endnu stærkere. Tidligere har vi på TV 2 Fyn fortalt om flere at kommunens plejecentre, som kæmper med påbud. 

Oversigt

    Oversigt