Navneændring i Årslev

Danmarks JordbrugsForskning (DJF) i Årslev skifter ved årsskiftet navn til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Det hænger sammen med at DJFs fem afdelinger forskellige steder i landet  fra da af bliver et fakultet ved Århus Universitet.

Udover navneændringen betyder det, at forskere fra Årslev kan komme til at få undervisningsopgaver. Det er dog ikke fastlagt endnu.

Ellers videreføres de hidtidige opgaver.

Sammenlægningen med Århus Universitet er et led i regeringens reform af universiteterne med intergration af sektorforskningen i universiteterne.