I det fynske folks tjeneste

Antallet af knivofre uændret

Nogle voldsomme knivoverfald i sommeren 2003 har fået Justitsministeriet til at bebude nye lovforslag for at komme knivvolden til livs, men nu viser en analyse fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital , at antallet af knivofre er uændret fra 1991 til 2002 - i hvert fald på Fyn.

-

Nogle voldsomme knivoverfald i sommeren 2003 har fået Justitsministeriet til at bebude nye lovforslag for at komme knivvolden til livs, men nu viser en analyse fra Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital , at antallet af knivofre er uændret fra 1991 til 2002 - i hvert fald på Fyn.

I hele perioden er i alt 503 personer blev kørt på skadestuen, og seks afdøde er kørt til obduktion som følge af knivstik. Tilfældene er jævnt fordelt over alle årene.

Samtidig viser analysen, at knivofrene kun udgør tre procent af de voldsofre, der har fået behandling på Odense Universitetshospital.