Broby - Valgtemaer

-

-

Deltag i debatten om valget i Broby


I Broby kan intet tages for givet. Ingen borgmester har siddet i stolen mere end to perioder i træk. Alligevel har der traditionelt aldrig været stor uenighed mellem partierne.


Tvivl om Dansk Folkeparti
Gennem to valgperioder har der nu været borgerligt flertal i Broby, og Venstres Erling Bonnesen er borgmester. Tilsammen har Venstre og Konservative 8 ud af kommunalbestyrelsens 15 pladser. Hertil kommer Dansk Folkepartis enlige mandat, der dog kan blive udslagsgivende ved eventuel stemmelighed mellem den borgerlige og den socialdemokratiske blok. DF vil nemlig ikke på forhånd pege på en borgmester!


Socialdemokraterne har fået ny spidskandidat. Sidste gang blev Sven Thaisen valgt ind i kommunalbestyrelsen for liste T - Sociallisten. I mellemtiden er den borgerliste nedlagt, og Thaisen er nu Socialdemokratiets borgmesterkandidat.


Demonstrationer foran Rådhuset
Der har i de forløbne fire år været en del ballade i kommunen, altsammen p.g.a. økonomiske stramninger: I slutningen af 1998 vakte det stor vrede blandt kommunens landmænd, da det borgerlige flertal bekendtgjorde, at grundskylden skulle mere end fordobles. Det førte til demonstrationer foran rådhuset, men det påvirkede ikke politikerne. I starten af 1999 var det dagplejernes tur til at være vrede. Broby havde bestemt at afskedige en trediedel af kommunens dagplejere, og endnu en gang var der demonstrationer.


Stramningerne har dog gjort, at der idag er balance i Brobys økonomi. Enigheden blandt partierne synliggøres bl.a. ved budgettet for 2002-2005, hvor der tidligt er indgået forlig mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre (tilsammen 14 ud af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer).


Forslag om nedlæggelse af udvalg
Broby er en udpræget landmandskommune. Således havde kommunen, ved en opgørelse i 1995, Fyns største beskæftigelse inden for jordbrug.


Byrådet overvejer, om det skal nedlægge sine fagudvalg - med undtagelse af børn- og ungeområdet. Det mener begge fløje vil give en mere åben debat, som alle borgere kan overvære.


Tilbage til hovedsiden om Broby Kommune