FearFighter: Ny angstbehandling på nettet

Nu kan folk med angst få hjælp hjemme i stuen. Region Syddanmark tilbyder fra i dag gratis angstbehandling på nettet.

Op mod hver tiende dansker rammes på et tidspunkt i livet af angst. For en del af disse bliver forløbet kronisk og invaliderende, med store sociale og samfundsøkonomiske omkostninger til følge.

Det gælder især, hvis de ikke allerede tidligt i forløbet får hjælp til at håndtere deres angst.

Med udvidelsen af Internetpsykiatrien, vil Psykiatrien i Region Syddanmark fremover tilbyde hurtig hjælp på nettet til disse borgere.

Det sker med programmet FearFighter, der retter sig mod mennesker med angst.

Her kan borgerne via computeren gennemgå et terapi-forløb, hvor de får hjælp til at håndtere deres angst, når det passer ind i deres hverdag og i kendte, trygge rammer. Undervejs i forløbet får de støtte af en psykolog fra Internetpsykiatrien.

FearFighter er udviklet i England, og engelske undersøgelser viser, at den computerbaserede behandling er lige så effektiv som almindelig behandling, der foregår ansigt til ansigt. Erfaringerne viser også, at en tidlig indsats kan være med til at forebygge udvikling af svære diagnoser, der kræver specialbehandling.

- Vi ved, at mange mennesker med angst normalt vil holde sig fra at søge hjælp på grund af eksempelvis frygt for stigmatisering og økonomiske udfordringer. Med udvidelsen af Internetpsykiatrien med FearFighter får de nu mulighed for at komme uden om nogle af de barrierer, der ellers ville holde dem tilbage, og erfaringer fra udlandet viser, at behandling via nettet er lige så effektiv som traditionel behandling, siger Kim Mathiasen, der er psykolog og projektleder på Internetpsykiatrien.

Fakta om FearFighter og Internetpsykiatrien

FearFighter er en del af Internetpsykiatrien, som allerede nu tilbyder hjælp til depression på nettet.

Borgere med mistanke om, at de har en angstlidelse, kan melde sig til udredning og evt. behandling via hjemmesiden.

FearFighter er baseret på ni trin, der gennemføres med ca. en uges mellemrum.

Trinene er en kombination af læring om lidelsen og behandlingen, samt en række konkrete øvelser og redskaber, leveret gennem videoklip, konkrete eksempler, demonstration af øvelser samt hjemmeopgaver.

Terapien understøttes af psykologer i Internetpsykiatrien, der udreder patienten via videokonference, følger udviklingen ved hjælp af spørgeskemaer og understøtter processen via korte telefonopkald eller skriftlig støtte.

Tilbuddet om FearFighter er gratis.

FearFighter og Internetpsykiatrien hører under Telepsykiatrisk Center, som arbejder med at udbrede telepsykiatriske løsninger i psykiatrisygehuset.

Oversigt

    Oversigt