Fynske homoseksuelle mod biskop

-

-

Den københavnske biskop, Erik Norman Svendsen, kritiseres nu kraftigt af formanden for Lambda, Bøsser og Lesbiske på Fyn, Martin Brahtz.

\"Det er ude af proportioner, når Erik Norman Svendsen indirekte beskylder sognepræst Ivan Larsen for at bryde loven. Tværtimod følger Ivan Larsen loven, som den er blevet udarbejdet,\" siger Martin Brahtz.

I en artikel bragt i Kristelig Dagblad den 4. august langer Erik Norman Svendsen ud efter en praksis, der muliggør en borgerlig vielse af homoseksuelle i kirken. Praksisen går ud på, at en repræsentant fra rådhuset møder op i kirken og foretager en borgerlig vielse. Herefter modtager de viede en velsignelse fra præsten. 

Det er en praksis, der kombinerer en borgerlig indgåelse af registreret partnerskab med en kirkelig velsignelse, og Erik Norman Svendsen udtaler, at det er en kreativ omgåelse af loven.  

"Rammerne for, hvad kirkerummet kan bruges til, er i forvejen særdeles brede", udtaler formand for Lambda, Martin Brahtz, og fortsætter:

"Kirken bliver mange steder brugt til kulturelle arrangementer, der intet har med kristendom eller gudsdyrkelse at gøre. En orgelkonkurrence er lige så borgerlig som en borgerlig vielse, så Erik Norman Svendsens udtalelser må bygge på, at det netop er bøsser og lesbiske, der støder ham, og ikke spørgsmålet om kirkelighed kontra borgerlighed."  

Det forekommer grotesk, at en anden biskop har givet grønt lys til en præst, der har udtalt, at han ikke tror på Gud, mens Erik Norman Svendsen nu reagerer på, at troende mennesker ønsker kirkens medvirken til en bekræftelse på og velsignelse af deres kærlighed til hinanden. En kærlighed, som den danske stat i øvrigt har anerkendt gennem Lov om Registreret Partnerskab fra 1989.

Martin Brahtz udtaler:  
"Hele problemet bunder jo bl.a. i, at biskopperne ikke har villet acceptere, at der blev udarbejdet et særligt ritual til vielse af bøsser og lesbiske i den danske Folkekirke. Det er ude af proportioner, når Erik Norman Svendsen indirekte beskylder sognepræst Ivan Larsen for at bryde loven. Tværtimod følger Ivan Larsen loven, som den er blevet udarbejdet. Det er biskoppernes egen langmodighed, der gør, at nogen er nødt til at kombinere en borgerlig vielse med en kirkelig velsignelse. Selvfølgelig kan det virke kunstigt, men hvis biskopperne i sin tid havde anlagt en anden linie i forhold til menneskers naturlige kærlighed til hinanden og kirkens accept af samme, kunne kunstigheden have været undgået", slutter Martin Brahtz.