Miljøpris til Tarco

Tarco Vej A/S får Fyns Amts Miljøpris for Renere Teknologi 2002. Det blev i dag afsløret ved et arrangement på virksomheden Tarco Vej A/S, der på landsplan har 550 ansatte, hvoraf de 120 er beskæftiget på Fyn.

-

Tarco Vej A/S får Fyns Amts Miljøpris, fordi Nyborgvirksomheden gennem flere år har arbejdet målrettet med genanvendelse og miljørigtig produktion.

Tarco har for eksempel udviklet en metode, så det er muligt at anvende op til 50 procent genbrugsasfalt ved produktion af ny asfalt.

I begrundelsen hedder det, at virksomheden gennem en årrække har vist vilje og evne til at nyttiggøre affaldsprodukter, der ellers ville have givet store miljø- og landskabsmæssige problemer.

Med prisen følger retten til at anvende Fyns Amts logo for renere teknologi i et år og et værk af den fynske billedhugger Mette Agerbæk.