Pengestrøm til kulturen

Det kulturelle område i Fyns Amt skal styrkes. I dag besluttede Undervisnings- og Kulturudvalget at bevilge i alt 2,1 millioner kroner til forskellige kulturelle formål.

2,1 millioner kroner til otte forskellige kulturpr

Det kulturelle område i Fyns Amt skal styrkes. I dag besluttede Undervisnings- og Kulturudvalget at bevilge i alt 2,1 millioner kroner til forskellige kulturelle formål.

Udvalget besluttede:

- at reservere 200.000 kr. til medfinansiering af Peter Schaufuss-balletten

- at der bevilges 300.000 kr. årligt til styrkelse af konserveringsordningen på museumsområdet

- at der bevilges 150.000 kr. årligt som tilskud til Ladbyskibet

- at der reserveres midler til Den Fynske Opera, idet udvalget indbyder operaen til en drøftelse om sagen

- at der afsættes en ramme på årligt 150.000 kr. med henblik på tilskud til aktiviteter på Børnekulturhuset Fyrtøjet

Derudover bevilgede udvalget også følgende tilskud:

Børnekulturgruppen "Børn på tværs" fik bevilget en garanti på 10.000 kr. til projektet "En eventyrlig verden. Det syngende bjerg", der finder sted den 16. marts 2001.

Bibliotekerne i Ringe Kommune fik bevilget en garanti på 15.000 kr. til afholdelse af 2 forfatteruger i april måned 2001.

Sammenslutningen af lokalarkiver på Fyn - SLA-Fyn fik bevilget et tilskud på 45.000 kr. til et filmprojekt i år 2000 og 55.000 kr. til projektets fortsættelse i 2001.

Den samlede indsats på kulturområdet vil udvalget drøfte på sit møde 7. december.