Region kulegraver behandling af drabsmand

Burde det psykiatriske behandlingssystem have opdaget, at en 48-årig mand med voldsomme psykotiske vrangforestillinger kunne finde på at begå en alvorlig forbrydelse?

Det skal Region Syddanmark nu undersøge i en såkaldt kerneårsagsanalyse efter tragedien tirsdag, hvor en alvorligt psykisk syg gymnasielærer skar halsen over på en 24-årig kvinde i Odense, skriver Fyens.dk.

Den 48-årige fik diagnosen paranoid i 2003 og har siden været i ambulant behandling i distriktspsykiatrien i Odense.

- Nu går vi ind og undersøger, om vi skulle have gjort tingene anderledes, siger Sonja Rasmussen, ledende overlæge på psykiatrisk afdeling i Odense.

- Vi samler alt journalmateriale og de folk, som har haft med ham at gøre, og gennemgår den sidste kontakt, vi har haft til manden, ligesom vi analyserer hele forløbet, siger den ledende overlæge.

- Hvordan kan en voldsomt syg og i sidste ende livsfarlig psykiatrisk patient gå frit rundt i månedsvis uden at blive indlagt?

- Der er rigtig mange mennesker med psykotiske symptomer, som ikke bliver indlagt. Vi vurderer, om en borger er til fare for sig selv eller andre, og jeg er sikker på, at vi ikke har vurderet ham som farlig. Skulle vi indlægge alle med psykotiske symptomer, skulle vi bruge hele Odense Universitetshospital. Der går rigtig mange mennesker rundt med paranoide forestillinger, som er stille, rolige og ufarlige. Ind imellem er der nogle, som gør noget dybt ulykkeligt. Det er uforudsigeligt, siger Sonja Rasmussen.

Dansk Psykiatrisk Selskab har i årevis peget på, at der er for få sengepladser i psykiatrien.

I løbet af de seneste 10 år er antallet af sengepladser reduceret med 20 procent, og derfor behandles langt flere psykisk syge i dag ambulant - altså uden indlæggelse. Det var netop ambulant behandling, den 48-årige modtog med jævnlige besøg på distriktpsykiatriens center på Skulkenborg midt i Odense.

- Sengemanglen har den konsekvens, at nogle patienter ender med at blive mere syge, end de havde behøvet at blive, siger Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, der understreger, at han ikke udtaler sig om den konkrete sag.

Ifølge ledende overlæge i Odense, Sonja Rasmussen, får alle patienter med et indlæggelsesbehov en sengeplads.

- Hvis vi vurderer en patient egnet til indlæggelse, så har jeg endnu ikke hørt om, at vedkommende ikke bliver indlagt, siger hun.

Den aktuelle episode sker godt tre år efter, at en 47-årig patient på psykiatrisk afdeling i Odense stak tre ansatte med en kniv. Her fik en 34-årig læge skåret maven op, og en 30-årig kvinde fik perforeret bugvæggen.