Nye tider for de vilde heste på Langeland

De vilde heste på Sydlangeland har fået mere plads at boltre sig på. I alt 100 hektar. Samtidig har de 25 hopper fået selskab af en flot fyr fra udlandet.

Der er allerede 25 vilde heste på Sydlangeland, men det er alle hopper. Derfor har man nu importeret en hingst fra Tyskland, som bliver tilført den flok heste, der kommer til at gå på sydspidsen af arealet.

- Grunden til, at vi har taget hingsten hertil, er, at vi godt vil have lidt mere genetisk variation i flokken, sådan at vi undgår for meget indavl, siger Søren Kirk Strandgaard, skovridder, Skov- og Naturstyrelsen.

Hestene ved Dovns Klint er alle af racen Exmoor, og det er den nye tilflytter også.

Oversigt

    Oversigt