Kæmpe elmaster ved Lillebælt skal fjernes

Kæmpe elmaster ved Middelfart og over Lillebælt skal fjernes, hvis det står til ny plan.

Det er Energinet.dk og By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre i Århus, Odense og Roskilde, der har afleveret en plan for forskønnelse af det eksisterende 400 kV højspændingsnet til klima- og energiministeren.

Masterne skal flyttes, og ledninger graves ned under havbunden eller hægnes op under broen.

Udover masterne ved Lillebælt omfatter forslaget også forskønnelse af master ved Aggersund ved Limfjorden, Årslev Engsø ved Århus, Vejle Ådal, Roskilde Fjord og Kongernes Nordsjælland Nationalpark.

Hvis Folketinget beslutter at gennemføre alle projekter, vil det kunne gennemføres i løbet af 10 år. Den samlede pris bliver mellem 0,8 og 1,8 milliarder kroner afhængig af, hvilke tekniske løsninger der vælges til projekterne.

Der er politisk opbakning til at gennemføre planen.

Læs mere