Nordic Waste-milliardær efterlader sig bunker af forurenet jord i Middelfart

Kommune garanterer, at 17.620 ton forurenet jord fra udgravning til Kabelbyen med blandt andet tungmetaller opbevares betryggende få meter fra Lillebælt. Store dele af jorden skulle have været til Nordic Waste.

Mens landets medier har samlet deres fokus om jordskredet i Ølst - og især rigmanden Torben Østergaards håndtering af miljøkatastrofen - har konkursen hos Nordic Waste også skabt lokale udfordringer for Østergaard selv.

Siden 19. december 2023 har hans selskab Selfinvest haft opmagasineret 17.620 ton forurenet jord på Middelfart Havn.

Affaldet, der stammer fra den tidligere NKT-grund, som lægger matrikel til Østergaards byggeprojekt Kabelbyen, er forurenet med blandt andet slagger, tungmetaller og olieprodukter. Og knap 14.000 ton skulle ifølge den foreløbige forklassificering af affaldet pr. 1. december 2023 have været til Nordic Waste.

Entreprenøren nåede dog kun at køre 1.175 ton forurenet jord og slagge til Nordic Waste, inden selskabet gik konkurs, oplyser Middelfart Kommune i et svar til TV 2 Fyn. Det svarer i runde tal til 39 lastvognstog.

De 17.620 ton affald har siden 19. december 2023 været opmagasineret i jodbunker - miler - bag havneselskabet ADP - nogle af dem meget tæt på Lillebælt.

Artiklen fortsætter under billedet

Bjerge af forurenet jord efter Østergaard-byggeri i Middelfart
Bjerge af forurenet jord efter Østergaard-byggeri i Middelfart
Foto: Ken Pedersen

Vil flytte jorden

Men ifølge teknik- og miljødirektør Christina Føns er jorden betryggende opbevaret.

Arealet er befæstet med SF-Coloc sten, hedder det.

- Vi accepterede, at der kunne oplægges jord som mellemoplag 19. december 2023. Der er ikke meddelt tilladelse til yderligere oplag. Jorden er forklassificeret, og der er konstateret tungmetaller. Der ligger ca. 17.620 ton, hedder det i svaret fra den tekniske direktør.

Rådgiveren på projektet har oplyst, at man forventer, at den forurenede jord køres til Meldgaard Miljø i Kolding.

I et svar fra Middelfart Kommune oplyses det, at jordflytningen forventes påbegyndt medio uge 6 og afsluttet ultimo uge 8.

Det er ikke oplyst til TV 2 Fyn, om flytningen er påbegyndt.

Flere tons farligt affald

Så sent som i fredags bad Middelfart Kommune rådgiverfirmaet Artelia om en hurtig tilbagemelding på, hvornår hele området kan være ryddet, fremgår det af en aktindsigt til TV 2 Fyn.

"Ren jord skal nu afleveres til JG Grus og jord i Dons. Slaggen forventes afleveret til Meldgaard Recycling, hvor det har kørt forsøg med, at den kan genanvendes", oplyser Middelfart Kommune.

I en korrespondance fredag fra Artelia til Meldgaard oplyses det på baggrund af prøver og en efterklassificering af det kendte affald fra udgravninger, at 15.100 ton er såkaldt farligt affald, mens 8.504 ton er forurenet eller lettere forurenet.

Artiklen fortsætter under billedet

Bjerge af forurenet jord efter Østergaard-byggeri i Middelfart
Bjerge af forurenet jord efter Østergaard-byggeri i Middelfart
Foto: Ken Pedersen


Oprindelig skulle jorden have været kørt til Nordic Waste, hedder det i et svar til Lasse Schmücker, der repræsenterer Enhedslisten i teknisk udvalg.

- Jorden er kun tiltænkt at skulle ligge i en kort periode, og med de trufne foranstaltninger vurderer kommunen, at jorden er oplagt på betryggende vis, skriver Charlotte Føns.

Jord og slagge er overdækket med plast for at undgå udvaskning, kloakdæksler er dækket af, så regnvand opsamles.

Overdækning river sig løs

Regnvandet renses via bundfældningstank og kulfilter inden udledning til Lillebælt. Der udtages vandprøver efter samme frekvens i henhold til udledningstilladelsen meddelt til håndtering af vand fra byggegruben på Turbinevej, hedder det i kommunens svar.

Efter en borgerhenvendelse har kommunen dog undervejs måttet udbedre, at der tilsyneladende var gået hul på noget af overdækningen.

Det fremgår af en aktindsigt til TV 2 Fyn.

Den 23. januar konstaterede Middelfart Kommune således, at overdækningen var blæst delvist af nogle af jordbunkerne, og at området var meget fugtigt.

Den 2. februar inspicerede Middelfart området igen og kunne konstatere, at overdækningen igen havde revet sig løs.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra Selfinvest.

Oversigt

    Oversigt