Sprang fra forligsforhandlinger: Nu rækker rød blok hånden ud i Nyborg

Flere børnefamilier og NOVO-drømme indgår i det politiske drømmescenarie i Nyborg.

Socialdemokratiet og SF forlod budgetforhandlingerne i protest i Nyborg, men nu rækker de to partier hånden ud til samarbejde med blå blok, inden det endelige budget for 2024 og overslagsårene vedtages.

I weekenden afleverede de to partier deres udspil til det endelige budget.

De to røde partier tager udgangspunkt i administrationens spareudspil på 50 millioner kroner, som den borgerlige fløj allerede har barberet ned til 43 millioner kroner, og et stykke ad vejen er der enighed om nogle af de besparelser, som blå blok har gennemført i det forlig, der omfatter Venstre, Konservative og løsgængeren Rameesh T. Sambanther.

Og der er en pæn fællesmængde af politiske initiativer, de to blokke er enige om.

Men der er også store forskelle.

Alternativt budgetforslag

Med S og SF’s egne ord har partierne stort set fjernet alle besparelser på børneområdet og skole og friholdt meget på ældreområdet.

Klimasikring, skovrejsning, bedre veje og fortove, psykiatrisk akutteam, gratis foreningsmedlemsskab fra skolestart, to millioner til forebyggende indsats inden for det specialiserede socialområde, fastholdelse af cafédrift i de kommunale haller, gratis bybusser og støtte til foreningslivet er også med på ønskelisten.

Og så ønsker partierne også at bevare aktivitetshuset Avlsgården, som blå blok vil have sat til salg.

De to partier har pillet besparelser på 16 millioner kroner ud af administrationens budget og foreslået nye besparelser på 8,2 millioner kroner. Dermed er den ikke den store forskel på størrelsen af besparelserne på rød og blå bloks forslag.

Besparelser på events, information og køretøjer

Besparelserne finder rød blok blandt andet hos kommunens informationsafdeling, der er vokset fra en til fire medarbejdere, på eventkontoen, bedre drift af marinaen, i kommunens kantiner, på kontoen for køretøjer i vej og park og sundhed og ældre.

Desuden vil S og SF skære 10 millioner af blå bloks forslag til driftsoverskud om året.

Derudover inddrager man 3,7 millioner kroner, som regeringens serviceramme er forhøjet med og et beløb på 5 millioner kroner fra driftsreserven under de samlede driftsudgifter.

De giver et samlet råderum på 27 millioner kroner for rød blok.

På forhånd ser det tungt ud med at få blå blok til at acceptere, at driftsoverskuddet barberes ned fra 75 til 65 millioner kroner, at rød blok reducerer anlægsudgifterne fra 300 til 260 millioner kroner de næste fire år, og at likviditeten på rød bloks forslag er estimeret til 32 millioner i 2027 holdt op imod 61 millioner i blå bloks forslag.

Derimod er både rød og blå blok enige om, at kommunen skal være med til at tiltrække flere borgere og børnefamilier i den erhvervsaktive alder.

Rød blok vil have en bosætningsstrategi og lære af dygtige kommuner.

Og blå blok går allerede rundt i NOVO Nordisk-drømme.

I forligsteksten fra blå blok hedder det bl.a.: "Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med NOVO´s kommende tilstedeværelse på Fyn og i Odense, skal arbejdes med at understøtte mulighederne for bosætning og erhverv i Nyborg Kommune. Der tænkes konkret på at markedsføre Nyborg som bosætnings- og erhvervskommune med kort afstand, 12 minutter, til Odense og resten af Danmark/ Verden."  

Oversigt

    Oversigt