Carsten Hansen: Store byer giver muligheder

Flere og flere mennesker flytter til byen. Det har fået den fynske minister Carsten Hansen til at nedsætte en tænketank, der skal se på de problemer og løsninger, der kan opstå.

Danskerne strømmer til byen, ikke mindst på Fyn, hvor Odenses befolkningstal vokser med tusinde år efter år.

Det har fået ministeren for by, bolig og landdistrikter til at nedsætte en ny tænketank.

- Min påstand er, at vi ser den største befolkningsmæssige ændring i vores land siden industrialiseringen. Men selv om vi kender tallene, har vi ikke været i stand til at tage højde for dem - for eksempel i forhold til at bygge boliger og få vores byer til at fungere bæredygtigt, siger han til Politiken.

Tænketanken skal fra 1. marts forudse problemer og foreslå løsninger på tilstrømningen til de store byer. I Odense er befolkningstallet vokset fra 187.000 i 2008 til 193.000 i 2013.

Ifølge Carsten Hansen er løsningen ikke at forsøge at stoppe strømmen af mennesker fra land til by.

- Når vi får større klyngedannelser omkring de større byer, giver det nye muligheder. Mange mennesker bruger København som kulturby, også mine venner fra Odense tager til København.

Kampen mellem oplandskommuner og de store byer er derfor slut, mener Carsten Hansen.

- Hvis vi skal sikre os, at vi stadig har vækstmotorer i Danmark, er vækstcentre helt afgørende. Det er en erkendelse, jeg ser mere og mere. På Fyn samarbejder alle kommuner med Odense, siger han.