Internt letbanedokument afslører: I otte måneder kendte topembedsmænd i Odense til risiko for stort budgethul

Allerede i marts blev førende embedsmænd i Odense Kommune informeret om udsigt til ekstraregning på op mod 60 millioner kroner til opstart af letbanen, men det nåede aldrig frem til politikerne. Stærkt kritisabelt, siger rådmand.

Hvem vidste hvad og hvornår om ekstraudgifter på næsten 60 millioner kroner til letbanens opstart?

Det spørgsmål ville flere politikere gerne have svar på i forbindelse med torsdagens møde i Økonomiudvalget i Odense Kommune.

Det viser sig nemlig nu, at en flok centrale topembedsmænd i Odense Kommune allerede i marts måned 2022 - knap tre måneder før den store åbningsfest for letbanen i Odense i slutningen af maj - blev informeret af Odense Letbane om udsigten til et 50-60 millioner kroner stort underskud i de første år af letbanens levetid. 

Det fremgår af dokumenter, som er blevet delt mellem Odense Letbane og Odense Kommune, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Her kan man læse, at Odense Letbane allerede den 3. marts fremsendte en række driftsberegninger til topembedsmændene i Odense Kommune om, at der ikke var indregnet indkøringsfase på fire år, som ellers er standardprocedure og i øvrigt allerede anvendt i udredningsrapporten for letbanens etape 2.

Hvis man havde indregnet dette, ville man i følge beregningerne stå med 53 millioner kroner færre end forventet i 2022 og 2023 - og regner man prognosen for 2024 og 2025 med også, ville der ifølge driftsberegningerne mangle i alt 86 millioner kroner i budgettet, fordi man ikke har taget højde for indkøringsperioden.  

Oplysningerne blev bare aldrig givet videre til byrådet i Odense. 

Først i november, otte måneder senere, nåede denne konkrete viden frem til politikerne, da Odense Kommune og Odense Letbane på et pressemøde kunne fortælle, at der i 2022 og 2023 ville mangle cirka 60 millioner kroner i budgettet, fordi der "ved en fejl" ikke var indarbejdet indkøringsfase i budgetterne. 

Ført bag lyset

Det er langt fra godt nok, mener flere politikere fra Økonomiudvalget.  

- Det er min klare fornemmelse, at vi er ført bag lyset og ikke har fået de oplysninger, vi skulle. Det er stærkt kritisabelt, siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

- På det tidspunkt sad vi og lagde budgetter. Og det er vigtigt, at vi har det fulde overblik, så vi ikke bruger penge, vi ikke har. I princippet kan et underskud på letbanen jo betyde, at vi så skal finde pengene på for eksempel skolernes budgetter, siger Christoffer Lilleholt.

Han vil ikke gisne om, hvorfor politikerne ikke blev orienteret før i november måned.

- Men man kunne jo forestille sig, at man godt ville have nogen positive historier om letbanen i forbindelse med åbningen, siger Christoffer Lilleholt.

Heller ikke by- og kulturrådmand Søren Windell (K) er tilfreds med forløbet - selv om han udtrykker fortsat tillid til den kommunale forvaltning. 

- Det havde været rart at vide i forhold til den budgetproces, vi var igennem, at vi så kort tid efter ville stå og mangle et meget stort millionbeløb, siger Søren Windell. 

Han fortæller, at politikerne i april fik at vide, at det i værste fald ville dreje sig om, at der ville mangle 22 millioner kroner. 

- Men det blev jo meget, meget større senere hen. Det er jo altid rart at se ind i fremtiden og se på, hvad det er for et scenarie, det kan ende med. Det vidste vi ikke på det tidspunkt, og derfor lagde vi ikke budgetterne efter det.

- Vi må jo forvente som politikere, at hvis der er noget, der er relevant for os at tage beslutning ud fra, så bliver det præsenteret for os - og det er det ikke blevet.

- Jeg vil have en klar forventning af, at når forudsætningerne ændrer sig, så kommer letbanen til os. Det gjorde de så også i november, og det ville man ønske, var sket noget før, siger den konservative rådmand. 

Han understreger, at selv om han er tilfreds med den forklaring, han har fået, så har den rejst yderligere spørgsmål hos ham, som han vil afkræve stadsdirektør Stefan Birkebjerg svar på. 

De sad inde med viden

Ved et møde den 7. marts deltog Odense Kommunes økonomidirektør Eddie Dydensborg og budgetchef Poul Aggerholm - begge fra borgmesterforvaltningen - sammen med stabschef Lisbeth Wind Spenner, afdelingschef Anette Kold fra By- og Kulturforvaltningen, stabschef Rasmus Bach Mandø i Klima og Miljø og yderligere tre menige kommunale medarbejdere.

Her blev det oplyst, at der over en fireårig periode ville blive et underskud på 86 millioner kroner, hvis man anvendte samme principper for passagertallet som for etape 2. Altså indregnede en indkøringsperiode. 

- Som byråd og økonomiudvalg fik vi først de oplysninger i november, og det synes jeg er stærkt kritisabelt. For regningen havner jo hos Odenses borgere, siger Christoffer Lilleholt. 

TV 2 Fyn har siden tirsdag forsøgt at få kommunens øverste embedsmand, stadsdirektør Stefan Birkebjerg, til at forklare, hvorfor de centrale oplysninger fra begyndelsen af marts ikke blev delt med politikerne, men han afviser at give interview med forklaringen om, at sagen nu er blevet "politisk".

I stedet har stadsdirektøren udarbejdet et notat om sagen, som blev fremlagt torsdag på et møde i Økonomiudvalget.

Her fastholder stadsdirektøren, at alle relevante oplysninger er blevet delt med Økonomiudvalget.

"Odense Kommune har løbende arbejdsmøder med ledere og medarbejdere fra Odense Letbane, men som kommunal forvaltning kan vi naturligvis kun agere på de officielle dokumenter og henvendelser, der fremsendes fra letbanens bestyrelse/direktør, og ikke ud fra foreløbige interne arbejdsdokumenter", skriver stadsdirektøren og henviser til, at oplysningerne om driftsberegningerne fra 3. marts senere i foråret blev tilbagekaldt af letbanedirektør Michael Jalking, fordi de ikke var tilstrækkeligt gennembearbejdede.

 "Jeg skal hermed beklage, at vi fremsendte de foreløbige arbejdsdokumenter med et meget ensidigt billede og uden følsomhedsanalyser", skrev den fungerende direktør for Odense Letbane i en mail til stadsdirektøren.

I redegørelsen til Økonomiudvalget forholder stadsdirektøren sig dog ikke til, at oplysningerne i det "interne arbejdsdokument", der angiveligt tegnede et "ensidigt billede og uden følsomhedsanalyser" faktisk viste sig stort set at flugte med den virkelighed, som blev præsenteret på pressemødet i november otte måneder senere. 

Eller at det "interne arbejdsdokument" ramte virkeligheden markant mere præcist, end det notat, som endte med at blive præsenteret for Økonomiudvalget 21. april 2022. 

Af notatet fra april, som TV 2 Fyn også er i besiddelse, står der ikke et ord om de reelle konskvenser af den manglende indkøringsperiode. I notatet står der dog følgende:
"Det kan tage tid at ændre rejsemønstre (indkøringsperiode), hvilket kan gøre, at passagergrundlaget ikke kan nås de første år."

Derfor besluttede Økonomiudvalget at tage 32 millioner kroner fra driftsreserverne, hvis der senere skulle opstå problemer med budgetterne.

document — Stadsdirektørens redegørelse, 0.09 MB

Borgmesteren taler sagen ned

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn udtrykker Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fuld støtte til håndteringen af sagen fra forvaltningens side.

- Da det i denne sag er blevet forsøgt at så tvivl om forløb og forvaltningens rolle, bad jeg med det samme om en redegørelse. Denne redegørelse har jeg og resten af økonomiudvalget i dag (torsdag, red.) fået, og jeg kan på den baggrund konstatere, at der hverken er ild, røg eller bål i denne sag, skriver Peter Rahbæk Juel. 

Fordi letbanen trak oplysningerne om driftsberegningerne tilbage, vurderer borgmesteren, at embedsfolkene handlede korrekt ved ikke at dele informationerne med politikerne i Økonomiudvalget.  

- Det havde ikke været korrekt at dele informationer, som afsenderen af informationerne selv vurderer som utilstrækkelige. Det faglige grundlag for sagen om letbanens drift blev helt efter bogen og almindelig praksis lagt ind i den byrådssag, der blev behandlet i april, siger Peter Rahbæk Juel. 

I den behandling ramte beregningerne dog langt fra så præcist, som i det tilbagetrukne notat.

Derfor ærgrer det også Peter Rahbæk Juel, at budgettet ikke var mere præcist, da letbanen 28. maj kunne gå i luften. 

- Det er ærgerligt, at der ikke har været en mere præcis indfasning medtænkt i budgetlægningen for letbanen, forstået på den måde, at midlerne i højere grad skulle have været afsat i selskabet Odense Letbane fremfor i kommunalt regi, skriver borgmesteren.

Odense Letbane: Vores ansvar 

Først ved et pressemøde den 10. november kom det frem i offentligheden, at Odense Letbane ikke havde taget indkøringsfasen med i sine beregninger.

- Jeg har min del af ansvaret, men det har været nævnt og diskuteret, og det er jeg sikker på, at alle politikerne kan huske, sagde letbanens bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, dengang til TV 2 Fyn.

Men det er altså ikke oplysninger, Christoffer Lilleholt mener, at han har fået før i november, selv om de var kendt af både letbanen og embedsværket i Odense Kommune.

- Min klare fornemmelse er, at vi er ført bag lyset og ikke fået de oplysninger, der skulle til. Det er stærkt kritisabelt. Odense Kommune skulle have givet os de oplysninger, siger Christoffer Lilleholt.

Han vil ikke sætte navne på dem, der skulle have givet politikerne oplysningerne, men henviser til, at han forventer en forklaring på økonomiudvalgsmødet torsdag.

Det endte med, at Odenses politikere valgte at finde de manglende millioner i de penge, politikerne har hensat til etape 2