Odense Letbane inden byggeri: - Støjdæmpende ruder er ikke nødvendige

Ifølge Odense Letbanes hjemmeside krævede støjbelastningen i blandt andet Thomas B. Thriges Gade og Carl Nielsen-kvarteret ikke støjreducerende foranstaltninger.

I november 2013 lå en VVM- og miljøvurdering angående etableringen af Odense Letbane færdig. 

Den havde til formål at kortlægge og identificere, hvilke miljømæssige indvirkninger et anlægsprojekt som letbanen ville have på miljøet i og omkring Odense. 

Og mens letbanen i disse uger kører intensiv testkørsel på den 14,5 kilometer lange strækning, strømmer det ind med klager over støj. 

De seneste tal, TV 2 Fyn har fået oplyst, viser, at 120 har klaget - 80 af disse indgivet i marts.

Det står VVM for

Et nyt stille byrum

Men ifølge Odense Letbanes hjemmeside under "Spørgsmål og svar", der henviser til VVM-redegørelsen, har der ikke i opbygningen af nye boliger i Thomas B. Thriges gade-kvarteret været behov for støjdæmpende foranstaltninger.

I forbindelse med den forudgående VVM-redegørelse for letbanens miljøkonsekvenser konkluderes det, at letbanetoget vil støje så lidt, at det ikke er nødvendigt for eksempel at indbygge støjdæmpende ruder i de nye bygninger, der bliver opført i den nye Thomas B. Thriges Gade-bydel, hvor letbanen skal passere få meter fra husene.

Og derudover beskrives både skinner og toghjul som så nye, at disses støj vil være afdæmpet.

Støjen fra et letbanetog kommer primært fra hjulenes kontakt med skinnerne. I Odense vil både tog og skinner være helt nye, når letbanen åbner. Det betyder, at letbanetoget i Odense forventes at være meget lydløst i forhold til eksempelvis ældre sporvogne i mange udenlandske byer.

Undersøgelser i gang

Udover de 120 klager, der indtil nu er indgivet, har støjen og klagerne herover også fået flere af Odenses byrådsmedlemmer til at reagere. Lørdag fortalte Venstres rådmand, Christoffer Lilleholt således til TV 2 Fyn, at støjen skal undersøges.

- Det kan jo have nogle voldsomme konsekvenser, for hvis vi ikke overholder de tilladelser, der er, så skal vi se, om man kan komme til det - og ellers så må vi jo kigge på at genhuse, som Odense Letbane allerede har gjort, eller lave erstatninger.

Odense Letbane oplyser til TV2 Fyn, at de tager de mange nabohenvendelser om støj og vibrationer dybt alvorligt, og at de har hentet eksperter fra udlandet til Danmark for at lave ekstraordinære støjanalyser af blandt andet togsæt og forholdet mellem letbanetogenes hjul og skinner. 

- Samtidig afventer vi lige nu et samlet resultat af de støj- og vibrationsmålinger, som vores entreprenør har foretaget. De skal vise, hvorvidt letbanen efterlever de grænseværdier, der er aftalt i kontrakten, udtaler formanden for Odense Letbane, Jesper Rasmussen i et skriftligt svar til TV2 Fyn. 

Odense Letbanes formand ønsker ikke at udtale sig ydeligere, før det endelige resultat af diverse undersøgelser ligger klar.