Odense scorer kassen på parkering

Odense Kommunes indtægt på parkeringslicenser, afgifter og timebetaling er steget til næsten det dobbelte på få år. FDM kalder det en ekstra skat.

Foreningen af Danske Motorejeres, FDMs, blad, Motor, har gjort op, hvormeget landets største kommuner indkasserer på parkering.

Undersøgelsen viser at kommunerne generelt scorer kassen og at indtægterne er steget kraftigt de senere år.'

I Odense er indtægten steget fra 13,4 millioner kroner i 2004 til forventede 23,6 millioner i 2008. Det er næsten en fordobling.

Ekstra skat til slunkne kommunekasser

FDM beskylder kommunerne for at bruge parkerings-indtægterne som en ekstra skat, der pålægges bilisterne.

- FDM er som udgangspunkt ikke imod betalingsparkering, men når der er et provenu, bør pengene gå til bedre trafik- og parkeringsforhold.
Det er jo en skatteskrue, når kommunerne nedlægger parkeringspladser og ikke i tilstrækkeligt omfang bygger nye Phuse,
samtidig med at de sætter priserne op på parkering og derved tjener mere år for år, siger FDMs administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen.

Måske hjælp på vej til bilisterne

Regeringen arbejder på at få tilslutning i Folketinget til at stoppe kommunernes stigende P-indtægter.

Det skal ske ved at lade overskuddet fra parkering overføre til staten i stedet for kommunekassen, så incitamentet til at hæve afgifterne forsvinder.

Men det er ingen garanti mod flere stigninger, hvis kommunerne vælger at bruge P-afgifterne til at få få færre biler ind i bymidterne, skriver Motor.