Omstridt motocrossanlæg godkendt på ny: Naboer bebuder storm af nye klagesager

Efter flere årtiers ventetid ser det ud til, at Fyens Motor Sport nu kan begynde at gøre deres motocrosscykler klar til træning og stævner. Politikerne i By- og Kulturudvalget besluttede onsdag at lovliggøre anlægget. Naboerne bebuder fortsat kamp mod anlægget.

Flere hundrede entusiastiske motocrosskørere kan efter mere mange års ventetid måske se frem til igen at trykke gashåndtaget i bund og køre om kap på Odenses eneste og nye motorsportsanlæg ved Kærby Mose i det østlige Odense.

- Det er selvfølgelig utrolig stort. Vi er meget glade og taknemmelige for den støtte og opbakning, vi har fået, siger Louise Laursen, der er talsmand fra foreningen Fyens Motor Sport, der driver anlægget.

En måske snarlig genåbning af motorsportsanlægget kommer, efter at By- og Kulturudvalget i Odense Kommune onsdag sagde ja til lovliggørelse og en lettere reviderede lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering.

 - Der er lavet forskellige ting i forhold til biodiversiteten. I forhold til vandsalamanderen er der lavet nogle rør, så den kan komme igennem til vandhullerne, og der er også lavet nogle paddehegn, så man ikke risikerer, at de kommer ud på banen, mens der bliver kørt ræs, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Nabo til motorvej

Beboerne i området har hele tiden været imod et motorsportsanlæg i deres lokalområde. De mener, at det vil ødelægge naturen og give støj til hele området.

- Vi er ikke særlig glade for det. Vi har kunne forudse, at det vil give støjproblemer, og det giver problemer med å-beskyttelseslinjer og støjvolde, siger Erik Lønbæk, der er talsmand for Borgergruppen mod Motorsportanlægget i Kærby Mose.

Fyens Motor Sport forstår, at naboerne kan være utrygge, men mener ikke, at anlægget vil bidrage med mere støj.

- Vores allernærmeste nabo er en motorvej, og så har vi en jernbane og en skydebane i nærheden. Ude i anden række ligger der nogle ejendomme, hvor jeg godt kan forstå, at de kan være bange for, hvad der kommer til at ske her. Vi har inviteret dem til dialog, men det har de ikke ønsket, og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, siger hun.

Klager fra start

Motorsportsanlægget i Kærby Mose indeholder både en asfaltbane til gokart og motorcykler og en jordbane til motocrosscykler. Byggeriet startede for 4-5 år siden, og anlægget blev indviet i 2019. Forud var gået 20-25 år, hvor motorsportsfolket ikke havde nogen bane, da den gamle bane i Højbjerg blev lukket i 1993 på grund af blandt andet naboklager over støv og støj.

Grunden i Højbjerg var ejet af Fyens Motor Sport, og i 2016 byttede foreningen arealet til et nyt stykke jord ved Kærby Mose med Odense Kommune.

Allerede da planerne blev offentliggjort, klagede naboerne til Planklagenævnet, men byggeriet gik i gang, og banen stod klar til brug i 2019.

Men åbningen blev kortvarig blandt andet på grund af corona. Og i december 2020 erklærede Planklagenævnet kommunens lokalplan og miljøvurdering for motorsportsanlægget for ugyldige, da de ikke tog højde for beskyttelse af stor vandsalamander.

Frygter forurening og støj

Siden da har Odense Kommune derfor arbejdet på at få lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderinger præciseret, så de tager høje for beskyttelse af stor vandsalamander. Udover rør til vandsalamanderen og et paddehegn er udformning og placering af nogle støjvolde og bygninger ændret, og der er taget højde for en beskyttet sø.

 - Vi er så sikre, som vi kan være som lægfolk. Det er By- og Kulturforvaltningens dygtige folk, der lavet den vurdering, at vi står på et retslig grundlag til at åbne banen. Så må vi se om Planklagenævnet griber ind, men vi trænger til at få ro på denne sag siger rådmanden.

Naboerne til motorsportsanlægget er slet ikke enige med politikerne. De har indsendt en lang række indsigelser til de reviderede planer. 

Tidslinje for et motorsportsanlæg i Odense

De mener, at anlægget vil skade følsomme lavbundsarealer, påvirke beskyttet natur, øge CO2-belastningen, skabe problemer med forurenet jord og genere hele området med støj. De opfordrer derfor kommunen til helt at nedlægge anlægget og finde alternative placeringer.

Ifølge talsmanden for Borgergruppen har 1.100 skrevet under på en protest mod placeringen af motorsportsanlægget ved Kærby Mose. 

Flere klager på vej

Og selvom By- og Kulturudvalget nu har godkendt og lovliggjort anlægget, så er sagen langt fra slut for den lokale borgergruppe.

- Ja, vi fastholder vores modstand, og vi vil klage til Planklagenævnet og andre klagenævn, som ikke tidligere har været involveret, lyder det fra talsmand Erik Lønbæk.

Hos Fyens Motor Sport ved man af erfaring, at den politiske godkendelse af anlægget i dag ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at anlægget rent faktisk får lov til at åbne.

- Jeg har ikke armene oppe, før vi rigtigt har slået portene op. Vi har været udsat for så mange snubletråde, at jeg ikke tør tro på, at alt bare er godt nu. Men vi håber det selvfølgelig, siger Louise Laursen.

Odense Byråd skal nu tage endelig tage stilling til lovliggørelsen af anlægget og de reviderede lokalplaner.