I det fynske folks tjeneste

Skolebestyrelse raser

Skolebestyrelsen på Rosengårdskolen i Odense er rasende over, at Odense Kommune vil udpege en ny leder på skolen uden at tage skolebestyrelsen med på råd.

Odense Kommune udpeger skoleleder uden at spørge skolebestyrelse til råds.

Rosengårdskolens mangeårige inspektør, Erik Larsen, har valgt at stoppe.

Odense Kommune vil udpege en afløser uden at tage skolebestyrelsen med på råd.

Folkeskoleloven siger, at skolebestyrelsen skal indrages ved ansættelse af ledere.

Men i følge skolebestyrelsens formand, Stig Holmelund Jarbøl, står kommunen med en række ledere, som er til overs efter lukning og sammenlægninger af skoler.

Derfor betragter kommunen det ikke som en ny ansættelse at udpege en ny leder på Rosengårdskolen.

Nærdemokrati sat ud af spillet

- Det er helt uforståeligt, at nærdemokratiet reelt sættes ud af spillet, siger formanden for skolebestyrelsen på Rosengårdskolen, Stig Holmelund Jarbøl.

- Vi har som forældrevalgte stor interesse i, at skolen får den bedste leder i en tid, hvor udfordringerne er større end nogensinde, siger han.

Rosengårdskolen står overfor en fusion med Tornbjerg Skole med integration af lærere og elever, oprettelse af en centerafdeling med fysisk og funktionshandicappede og en række nye faglige og pædagogiske udfordringer.

- Vi kan ikke forstå, at en så alvorlig sag skal afgøres i lukkede rum uden en grundig diskussion af, hvad vi ønsker for vores skole, siger skolebestyrelsesformand Stig Holmelund Jarbøl.