Sygeplejestrejke: Ældre i Odense kan ikke få anvist plejebolig

Ventelisten til en plejebolig i Odense Kommune vokser, fordi de sygeplejersker, der skal parre de ældre og de tomme plejeboliger, er udtaget til strejke.

Flere og flere ældre odenseanere står på venteliste til en plejebolig.

1. juni var der 62 tomme plejeboliger i Odense Kommune. Den 15. august var der 114. I samme periode er listen med ældre, der venter på en plejebolig, også blevet længere.

Ventelisten er vokset, fordi sygeplejerskerne, som under normale omstændigheder står for opgaven, er udtaget til strejke.

- Det har den konsekvens, at der kan være nogle af de her borgere, hvor vi egentlig har sagt, at de godt kan få en plejehjemsplads, det kan de desværre ikke lige i øjeblikket, og de så føler sig utrygge, og det gør de pårørende også. Og dem har vores personale selvfølgelig en ekstra opmærksomhed på, forklarer René Lorenz, som er fungerende ældrechef i Odense Kommune.

Fordi de ældre ikke kan blive visteret til plejehjemspladserne, må Odense Kommune nu planlægge den bedst mulige pleje for de ældre i deres eget hjem.

- Vi er vant til at give en massiv pleje derhjemme, og det kan vi forsvare fagligt, fordi vi har nogle dygtige og engagerede medarbejdere, siger René Lorenz.

Han erkender dog, at det stigende antal ældre, der skal gives massiv pleje i hjemmet, presser organisationen, fordi det er lig med et stigende antal opgaver.

- Men det tager vi hånd om, og det kan vi indtil videre, siger ældrechefen.

Sygeplejersker ved, det gør ondt

Selv om kommunen lover ekstra opmærksomhed på de ældre, der venter på en plejebolig i Odense, så vil og skal en strejke kunne mærkes, lyder det fra fællestillidsmanden for sygeplejerskerne i Odense Kommune.

- Det er nødvendigt, og det er nok også den følelse, der præger sygeplejerskerne mest; at de ved jo godt et eller andet sted, at det gør ondt. Primært på nogle pårørende i forhold til at være bekymret. Men det er den konsekvens, der er af det. Vi kan ikke lave det stykke arbejde i øjeblikket, og det er den måde, borgerne kommer til at mærke det på, siger Lillian Thorenfeldt.

Hun understreger, at selv om sygeplejerskerne er udtaget til strejke, så er de stadig optaget af, at der bliver taget hånd om det stigende antal ældre, der nu står på venteliste.

- Og det ved jeg, at der bliver (taget hånd om dem, red.). De bliver passet hjemme, hvis de kan det. Hvis der er noget til hinder for det, har de enten fået en midlertidig plads, eller hvis de er meget dårlige, så er de måske blevet indlagt, siger fællestillidsmand Lillian Thorenfeldt.

Derfor strejker sygeplejerskerne

Årsagen til sygeplejerskernes strejke, der startede 19. juni, er utilfredshed med de lønstigninger, som sygeplejerskerne var stillet i udsigt for de kommende år.

Et stort ønske fra sygeplejerskerne er at sløjfe tjenestemandsreformen fra 1969. Ifølge dem er den skyld i et lønefterslæb.

Reformen placerede 40 forskellige faggrupper på forskellige løntrin. Særligt kvindedominerede fag som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre og sosu-assistenter ligger på de nederste løntrin.