Traditionsrigt motionsløb lider alvorligt knæk - største hold trækker stikket

Alvorlig svækkelse af Fyns mest traditionsrige motionsløb inden den 45. udgave 9. maj. Løbets største aktør trækker stikket.

Da 8.000 løbere i den 44. udgave af Eventyrløbet sidste år stillede til start, var 1.700 af løberne fra Odense Kommune. Derfor kommer det til at ramme Fyns mest traditionsrige motionsløb alvorligt, at Odense Kommune har besluttet ikke længere at betale tilmeldingsgebyret for sine ansatte.

- Det er vi rigtige kede af og ærgerlige over, da medarbejderne fra Odense Kommune altid har været en stor del af Eventyrløbet.

- Men vi er ikke truet på kort sigt, så man kan stadig godt kridte løbeskoene til 9. maj, siger Michael Nielsen, der er løbsleder hos OGF, der arrangerer Eventyrløbet, som løbes hvert år Kristi Himmelfartsdag.

Det er Hovedudvalget i kommunen, der har besluttet, at kommunen ikke længere vil betale for de ansattes deltagelse i Eventyrløbet. Udvalget er en del af samarbejdssystemet i kommunen og består af både ansatte og ledelse.

- Vi har en personalepolitisk pulje, der skal komme medarbejderne til gode, og det gør den ikke længere i tilstrækkelig grad, når vi støtter deltagelse i Eventyrløbet, siger Tina Mortensen, der er næstformand i Hovedudvalget i Odense Kommune.

Ramt af corona

Antallet af deltagere i Eventyrløbet har været faldende i flere år. I 2019 stillede 17.000 motionister til start, men to års pause under corona betød, at antallet af deltagere var halveret, da løbet blev genoptaget i 2022.

Ifølge løbslederen fra OGF stillede Odense Kommune med 3.000 deltagere i 2022, hvilket betød, at holdet fra Odense Kommune udgjorde næsten en tredjedel af alle deltagere.

I 2023 stillede bare 8.000 løbere til start, og de 1.700 stillede op for Odense Kommune. Men ifølge Tina Mortensen var det ud af de 1.700 kommunale deltagere i 2023, kun 800, der var ansat i kommunen, da der også blev ydet tilskud til de ansattes familiers deltagelse i løbet.

- Vi skal sikre, at vores penge går til medarbejderne, og med de faldende deltagerantal til Eventyrløbet, mener vi, at tiden er inde til at prøve noget nyt, hvor flere ansatte får glæde af vores penge, siger Tina Mortensen.

Det står dog stadig frit for de lokale kommunale arbejdsgivere, som for eksempel institutioner eller organisationer, at støtte medarbejdernes deltagelse i Eventyrløbet. Men da økonomien er stram på alle niveauer i Odense Kommune, er det mest sandsynlige, at de ansatte selv må betale, hvis de vil deltage i årets udgave af Eventyrløbet.

Klar med ny plan

- Vi tager det til efterretning, og er klar over, at vi risikerer færre deltagere i år. Det betyder, at vi kommer til at justere på budgetterne, men det er ikke noget vores deltagere kommer til at mærke, siger løbslederen, der også er klar med en plan, der skal sikre løbets overlevelse.

- Vi giver ikke op, og vi er allerede i gang med at kontakte andre virksomheder, så vi kan komme tilbage til løbets storhedstid med 20.000 løbere, siger Michael Nielsen.

I stedet for at yde tilskud til deltagelse i Eventyrløbet, har Hovedudvalget i Odense Kommune besluttet at yde tilskud til deltagerbetalingen til motionsløbet DHL-stafetten, der afvikles til august.

- Eventyrløbet er et arrangement for både ansatte og de ansattes familier. DHL-stafetten er primært for ansatte i de deltagende virksomheder, og dermed støtter vi bedre vores ansatte, forklarer Tina Mortensen.

Da det også er OGF, der arrangerer DHL-stafetten i Odense, får idrætsklubben stadig mulighed for at tjene penge til klubben, hvis de ansatte i kommunen stillet op til DHL-stafetten i stedet for til Eventyrløbet.

Oversigt

    Oversigt