I det fynske folks tjeneste

Ulovlig brug af kommunale kroner: Tilsyn kræver forklaring om Arena Fyn-sag

Statsforvaltningen går ind i sagen om Odense Kommunes engagement i Arena Fyn. Kommunen skal forklare sig i i alt tre sager.

Odense Kommune har ulovligt støttet driften af Arena Fyn. Nu går Statsforvaltningen ind i sagen.

Odense Kommune har tilsyneladende ydet en ulovlig eller delvist ulovlig støtte på 8,5 millioner kommunale kroner til driften af Arena Fyn, der er ejet af Odense Sport & Event (OSE). 

Læs også Forstå sagen: Odense støttede ulovligt OSE

Nu går Statsforvaltningen ind i sagen om den ulovlige støtte. Det fremgår af et brev fra Statsforvaltningen til Odense Kommune, som Ritzau har fået aktindsigt i.

- Statsforvaltningen har vedrørende sagen om Arena Fyn noteret sig fremstillingen i medierne om, at tidligere borgmester Anker Boye skulle have haft kendskab til, at en forlængelse af den omhandlede brugsaftale ville være ulovlig, men at der på trods heraf efterfølgende skete en forlængelse af aftalen, står der i brevet.

Tilsyn rejser mistanke om ulovlig støtte
Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, har bedt Odense Kommune om at forklare sig i i alt tre sager. Alle tre sager har været intensivt behandlet både på TV 2/FYN, DR Fyn og i Fyens Stiftstidende.

Blandt andet har Odense Kommunes involvering i dobbeltkoncerten med Sting og Pauls Simon tilbage i 2015 fået tilsynet til at rette et kritisk blik på kommunen.

Derudover skal kommunen give yderligere oplysninger om sit sponsorat af robotmessen Robobusiness Europe, og for det tredje interesserer Statsforvaltningen sig for en aftale om brugsretten til Arena Fyn, som kommunen har indgået med et privat firma.

- Ovennævnte tre forhold rejser efter Statsforvaltningens opfattelse alle spørgsmål, dels om hvorvidt der kan være tale om ulovlig støtte, dels hvorvidt kommunens engagementer i de forskellige aktiviteter med videre er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler, skriver Statsforvaltningen.

I en mail, TV 2/FYN er i besiddelse af, skriver juridisk chef i Odense Kommune, Karine Elbrønd, at kommunen vil gennemgå "samtlige kontrakter og sponsorater mv. på vækst- og eventområdet gennemgås med henblik på en vurdering af bl.a. overholdelse af gældende lovgivning, herunder de uskrevne kommunalfuldmagtsregler".

Resultatet af den interne gennemgang vil blive præsenteret for Økonomiudvalget i Odense Kommune den 28. februar. Herefter orienteres tilsynet om resultatet.