I det fynske folks tjeneste

Fugleinfluenza på Drejø

Der er konstateret fugle-influenza af den smitte-farlige type, H5, hos en død vandrefalk fundet på Drejø. Fødevarestyrelsen forventer, at der også er tale om typen H5N1, som kan smitte mennesker; men det skal nu undersøges.

Drejø nu også beskyttelseszone efter fund af fugleinfluenza

Drejø udråbt til beskyttelseszone

Fundet af den smittede fugl betyder, at Drejø også udlægges til beskyttelsesområde, ligesom Ærø har været, siden fundet af fugleinfluenza hos døde troldænder for en uge siden.

Der bliver dog ikke tale om større forandringer for beboerne, eftersom der ikke er erhvervsfjerkræavlere på øen, og Drejø ligger allerede i den overvågningszone, som blev oprettet efter fundet på Ærø.

Generelt regnes et fund af fugleinfluenza hos en vild fugl ikke som farlig for mennesker, medmindre de har haft meget tæt kontakt med smittede fugle.

Bor man i en overvågnings- eller beskyttelseszone anbefaler Fødevarestyrelsen til folk i området holder deres katte indendørs og lufter hunde i snor.

Al jagt på fugle er forbudt.

Hvis man finder døde fugle bør man indberette det til hotlinen om fugleinfluenza på tlf. 70 13 00 12.

Restriktioner for ejere af fjerkræ

Følgende restriktioner træder i kraft for alle ejere af fjerkræ i zonerne:

  • Alt fjerkræ inden for zonerne skal holdes indendørs, det gælder også hobbybesætninger. Hvis hobbyfjerkræ-ejere har spørgsmål, kan de kontakte Fødevarestyrelsens hotline om fugleinfluenza på telefon 70 13 00 12.
  • Inden for zonerne skal alle fjerkræbesætninger registreres i løbet af de kommende dage.
  • Fødevarestyrelsen vil derefter undersøge alle fjerkræbesætninger i 3 km-zonen.
  • Al transport af fjerkræ og fugle samt rugeæg og fjerkrækød er indtil videre forbudt inde i og ud af zonerne.
  • Der må ikke transporteres eller spredes strøelse eller fjerkrægødning i zonerne.
  • Alle fjerkræholdere skal passe ekstra godt på ikke at få smitte ind i deres besætninger. Det kan blandt andet ske ved at skifte eller rengøre og desinficere fodtøj, inden man går ind til sit fjerkræ.
  • Alle ejere af fjerkræ opfordres til ikke at lade uvedkommende - herunder repræsentanter fra pressen - få adgang til fjerkræbesætninger uden forudgående aftale med ejeren og sammen med ejeren.
  • Folk, der bor i zonerne, bør ikke lægge foder ud, der kan tiltrække måger og lignende, hvis de har fjerkræ eller andre fugle.

Læs alt om fugleinfluenza