I det fynske folks tjeneste

Svendborg Kommune fælder de gamle bøge

De kommende måneder fælder Svendborg Kommune bøgetræer i fem forskellige skove. Det gør de for at gøre plads til nye og friske træer.

Foto: Svendborg Kommune

Bøgetræerne i Svendborg Kommunes skove er nogle steder mere end 150 år gamle, hvilket betyder, at de nemmere bliver skadet af vinden og langsomt bliver nedbrudt af svampe og insekter. Kommunen har derfor sat gang i en foryngelsesproces, hvor bøgetræer i Hallindskoven, Troldeskoven, Tyveskoven, St. Byhave Skov og Høje Bøge Skoven skal fældes for at sikre, at der kan vokse bøgetræer på arealerne i fremtiden.

- Både af sikkerhedsmæssige hensyn og af hensyn til den bæredygtige drift er det nødvendigt at forynge skovene nu, udtaler landskabsarkitekt Peter Møller, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

Foryngelsen af de gamle bøgebevoksninger finder sted fra august til oktober 2016, og hvis du vil overvære de gamle bøgetræer falde, inviterer Svendborg Kommune cirka 1. september på en skovtur i Høje Bøge Skoven på Skovvej, når udtyndingsarbejdet starter.

Formålet med foryngelsen er ifølge Peter Møller, at give plads til opvækst af nye bøgetræer og dermed sikre generationsskiftet i skovene. Selvom mange af de gamle træer bliver fældet, lader de også nogle stå tilbage, hvorunder de nye bøgetræer kan etablere sig. Alt afhængig af hvordan foryngelsesprocessen går, skal der foretages endnu en udtynding om tre til fem år og igen om 10-12 år.

Svendborg Kommunes skovdrift

  • Svendborg Kommune ejer 290 hektar skåkaldt fredskov.  Det betyder, at skoven skal plejes og opretholdes som skov.
  • De aktuelle bevoksninger er på i alt cirke otte hektar, svarende til 2,8 pct. af det kommunale skovareal.
  • Svendborg Kommune har i 2015 som den første kommune på Fyn fået certificeret sin skovdrift efter standarderne for bæredygtig skovdrift, PEFCTM og FSC.