Bonavista tilbage på havet

Efter fire år på værft blev den den historiske skonnert, Bonavista, lørdag søsat. Det skete i Marstal på Ærø.

Nationalmuseet har i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og Ebbes Bådebyggeri i Marstal gennemrestaureret den næsten 100 år gamle tomastede skonnert, som oprindelig blev bygget i Marstal. Arbejdet er gennemført med støtte fra Kulturministeriet.
- Jeg vil meget gerne takke Ebbes Bådebyggeri og Marstal Søfartsmuseum for det gode samarbejde, vi har haft, siger Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen.

Maritim historie

Søsætningen markerer samtidig, at et stykke maritimt Danmarkshistorie, som nær var gået tabt, alligevel blev reddet og bevaret for eftertiden.
Tilbage i år 2000 var Bonavista på nippet til at blive solgt til USA, men Kulturværdiudvalget greb ind og forhindrede salget.

Udvalget erhvervede skonnerten, som derefter overgik til Nationalmuseet, som kunne konstatere, at skibet trængte til en gennemgribende restaurering.

Det begyndte i 2008

Restaureringen begyndte i 2008 på Ebbes Bådebyggeri i Marstal, hvor skibsbyggerne har udskiftet stort set samtlige planker og spanter i det gamle skib.

Samtidig har museumsfolkene fra Marstal Søfartsmuseum formidlet restaureringsarbejdet til 60.000 ø-gæster, som årligt har besøgt Bonavista, i den tid restaureringen stod på.
- Jeg er imponeret over skibsbyggernes og museumsfolkenes store indsats med at formidle Bonavista til så mange mennesker, og det viser, at den maritime historie lever i bedste velgående i danskernes bevidsthed, siger Per Kristian Madsen.

Marstal Søfartsmuseum arbejder nu på at sikre den endelige færdiggørelse af skibet samt sikre den fremtidige drift af Bonavista i Marstal. En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har allerede gjort det muligt at istandsætte en del af havnen i Marstal, hvor Bonavista skal ligge.