I det fynske folks tjeneste

Borgmester: Luften er renset på Ærø

Flertallet af Ærø-borgerne vendte ved en folkeafstemning torsdag tommelfingeren nedad for en nationalpark.

På Ærø var det ikke kun magten på Christiansborg, der var på spil under torsdagens afstemning. Øboerne skulle også stemme om Ærøs mulige deltagelse i et sydfynsk nationalparkprojekt.

Men afstemningen blev et nederlag for de ærøboere, der ser nationalparken som vigtig vej til ny vækst og turisme og til at vende øens faldende befolkningstal og pressede økonomi.

For 56,6 procent af øboerne sagde nej til Nationalpark Sydfyn, mens kun 41,2 procent sagde ja.

Det glæder Bent Juul Sørensen, formand for Nationalpark Skeptiker Foreningen, der har kæmpet imod parken. Han anser nu planen for definitivt begravet for Ærøs vedkommende.

- Nu er luften renset. Vælgerne har talt, og vi kan forhåbentlig komme videre med lokalt styrede projekter, der bygger på Ærøs egen identitet i stedet for et stort nationalparkprojekt, som omfatter fem kommuner og flytter styringen væk fra øen, siger han.

Tidligere borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S) er til gengæld ked af det på både Ærøs og Sydfyns vegne. Han er formand for den styregruppe, der har arbejdet for Nationalpark Sydfyn.

- Det er trist, at vi melder os ud af fællesskabet. Jeg håber, at de andre kommuner kører videre med projektet, og at vi måske engang senere kan komme med, siger han og fortsætter:

- Befolkningstallet på Ærø falder. Mange huse er til salg, og vi sidder med et budget, som det bliver svært at få til at hænge sammen.

- Ærø har i høj grad brug for at tiltrække både flere turister og fastboende. Der ville et samarbejde omkring nationalparken med andre kommuner styrke os og åbne nye muligheder.