Forskere har store forventninger til sænket færge

Forskere ved SDU forventer, at den sænkede færge Ærøsund, hurtigt vil blive hjemsted for et livligt plante- og dyreliv.

Stenrev var tidligere ganske almindelige i havene omkring Danmark, men i dag er der på grund af råstofudvinding og stenfiskeri kun ganske få tilbage. Det har betydet færre fisk, da fiskene ikke bryder sig om en flad havbund, hvor tang ikke kan sætte sig fast og vokse.

- Derfor er det helt unikt og meget spændende, at der nu bliver skabt et så stort kunstigt rev, siger professor og leder af Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer.

M/F Ærøsund kommer til at ligge ved Ballen, og i følge Marianne Holmer, kan en sænket færge sagtens give samme dyre- og planteliv som et naturligt rev.

- Det vigtige er, at tangplanter får et substrat at sidde fast på, og at fiskene får nogle attraktive leve- og skjulesteder. Den pågældende færge er stor og har mange rum og gemmesteder, og det vil tiltrække fiskene, siger hun.

Forskerne på Biologisk Institut vil løbende følge hvordan dyre- og planteliv indtager det nye rev.