Ambulancerne er igen for langsomme

Ambulancerne på Fyn er i marts måned blevet langsommere og lever ikke længere op til de mål, som Region Syddanmark har sat.

Det har i gennemsnit taget 8,2 minutter for ambulancerne at nå frem på Fyn i marts måned.

Det er en stigning på 0,3 minutter i forhold februar, hvor ambulancerne nåede frem på 7,9 minutter.

Kravet fra Region Syddanmark er en gennemsnitlig responstid på netop 7,9 minutter på Fyn og dermed lever Bios, som står for ambulancedriften på Fyn, igen ikke til regionens målsætning.

I de seks ud af de syv måneder Bios har stået for driften, er det ikke lykkedes at nå en responstid inden for de 7,9 minutter på Fyn.

RETTELSE: Tidligere skrev vi, at det tog ambulancerne 8,2 minutter i Region Syddanmark. Det var forkert, der skulle have stået på Fyn.