Regionen politianmelder læk i BIOS-sagen

Regionsrådet i Syddanmark besluttede mandag aften på et lukket møde at bede politiet undersøge, hvordan TV Syd og TV 2/FYN kom i besiddelse af et fortroligt dokument.

Dokumentet indeholdt en status på sagen om Bios? overtagelse af ambulancekørslen i en stor del af regionen og var kun sendt til en snæver kreds af medarbejdere.

Regionen har vurderet, at oplysningerne i dokumentet var fortrolige, da offentliggørelse kunne skade Bios i arbejdet på at ansætte folk og at indgå lejeaftaler.

- Når vi indgår kontrakter med private samarbejdspartnere, er der forhold, vi hverken må eller kan tale om i det åbne rum. Derfor er det en alvorlig sag, at fortrolige oplysninger alligevel kommer ud, siger regionsrådets formand, Stephanie Lose, Venstre.