I det fynske folks tjeneste

Beboere vil væk fra Vollsmose

Knap halvdelen af beboerne i sociale boligområder ønsker at flytte. Det viser en undersøgelse, der ser på landets belastede boligområder fra beboernes synsvinkel.

-

Knap halvdelen af beboerne i sociale boligområder ønsker at flytte. Det viser en undersøgelse, der ser på landets belastede boligområder fra beboernes synsvinkel.

På spørgsmålet om beboerne har planer om at flytte fra boligområdet svarer 25 procent \'Ja, på længere sigt\', mens 22 procent ville flytte, hvis det var muligt. I alt ønsker 47 procent altså at forlade boligområderne - og det gælder for danskere såvel som de etniske grupper, som bor i området.


Beboerne vil væk fra Vollsmose

Direktør i Højstrup Boligforening i Vollsmose, Henning Kirk Christensen mener at den største årsag til, at beboerne ønsker at flytte væk fra områderne, er for børnenes uddannelses skyld.
-Det viser vore egne erfaringer i Vollsmose, hvor over en tredjedel af børnene søger skoler uden for området, siger Henning Kirk Christensen til Jyllands Posten.

Det er Niras Konsulenterne, der står bag trivselsundersøgelsen af landet 62 mest udsatte boligområder, blandt andet Vollsmose, Gellerupparken og Mjølnerparken. Undersøgelsen er foretaget blandt 1000 beboere på tværs af boligområderne og er den første i en lang række undersøgelser, der i sidste ende skal fremme trivslen i de udsatte områder.