I det fynske folks tjeneste

Drikkevandet i Nyborg er truet

Nedsivning fra gamle industrigrunde i Nyborg får nu Fyns Amt til slå alarm. 

Drikkevandet i Nyborg er kommet under lup

Små koncentrationer

- Vi kan allerede se på nogle af vores vandværker, at enkelte af de forurenede stoffer i meget små koncentrationer er ved at finde frem til nogle af vandværkerne, forklarer Thorbjørn Sørensen
Miljøchef, Fyns Amt

Problemet er, at vandværkerne i Nyborg ligger i byen.

- Der er mange forurenede grunde, gamle industrigrunde, og de kan true vandkvaliteten, siger Thorbjørn Sørensen

Trækker kalk op

Forureningen er Nyborg ikke ene om. Men de adskiller sig fra det øvrige Fyn, ved at de trækker drikkevand op fra kalklag, og så skal man passe på ikke at overpumpe.

Derfor har Fyns Amt nu i fællesskab med Nyborg Kommune og Nyborg vandforsyning lavet en indsatsplan, der skal sikre, at der også er rent vand til kommende generationer. Selvom der allerede nu kan måles forurening, er der dog ingen fare ved at drikke af hanen