I det fynske folks tjeneste

Embedslæge siger stop

Den ledende embedslæge i Region Syddanmark siger nu op i protest. Der mangler læger, og dem der er tilbage bruger arbejdstiden i bilen i stedet for at føre tilsyn med plejehjem.

Tilsyn på plejehjem. Det er embedslægernes job, men deres tid går på transport.

Hver tredje læge mangler

Ledende embedslæge, Arne Poulstrup siger nu stop. Arbejdsforholdende i Embedslægeinstitutionen, der nu er flyttet til Ribe, er under al kritik.

Embedslægerne flygter, så der snart kun er otte læger tilbage til at dække hele den nye Region Syd. Det betyder, at der mangler en tredjedel af arbejdsstyrken.

- Men vi kan ikke få folk, og afstandene gør det til en umulig opgave, siger Arne Poulstrup til P4 Trekanten - DR i Vejle.

Konsekvensen er, at der mangler folk til at føre tilsyn med dag- og døgninstitutioner som fx plejehjemmene. Arne Poulstrup siger, at hvis man ikke kan skaffe læger, så må embedslægeinstitutionen i Ribe i sidste ende lukke.

Embedslægeinstitutionen flyttede til Ribe pr. 1. januar efter et forlig mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om at flytte statslige institutioner i forbindelse med de nye regioner.