I det fynske folks tjeneste

Fjernvarme Fyn overgår til ny afregningsform

Fjernvarme Fyn vil henover en tre-årig periode afslutte udskiftningen til digitale målere i alle boliger med fjernvarme, og 1. januar 2011 overgår de første områder til ny afregningsform.

Den nye energiafregning er mere miljørigtig og fair, og samlet set betyder den nye afregning besparelser og stabil fjernvarmepris.
Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

-Vi gennemfører disse forandringer for at opnå en mere ensartet afregning og imødekomme vores egen målsætning om at opnå CO2-neutralitet. Den nye afregningsform på energi sikrer, at fjernvarme også i fremtiden er både miljøvenlig energi og god økonomi, udtaler Jan Strømvig, direktør for Fjernvarme Fyn.

Tidligere blev fjernvarme afregnet efter forbrug i kubikmeter. Fremover vil afregningen bestå af de to variabler energibidrag og transportbidrag samt et fast rumbidrag ud fra boligens størrelse.

Energibidraget afhænger af temperaturforskellen i det fjernvarmevand, der går henholdsvis ind og ud af boligen. Altså hvor godt varmen er udnyttet. Transportbidraget er mængden af det fjernvarmevand, der løber igennem boligens anlæg.
 
Beregninger viser nemlig, at når den nye afregningsform er fuldt implementeret, kan Fjernvarme Fyn opnå en årlig besparelse på cirka 25.000.000 kroner eller cirka tre procent af den årlige omsætning på 750 millioner kroner.

Denne besparelse vil blive tilbageført til fjernvarmekunderne og sikrer, at fjernvarmekunderne ikke skal betale for unødvendigt spild.