Staten spæder til med flere penge - slotsprojekt til halv milliard endelig faldet på plads

Staten træder til med 138 millioner kroner til Nyborg Slot. A. P. Møller og Realdania øger deres donationer til 130 og 131 millioner kroner, mens Nyborg Kommune støtter med 73 millioner. Forsinkelser har fået prisen til at stige markant.

Nederlaget er forældreløst, en sejr har mange fædre, siges det.

Og der var da også mange glade politikere til stede i Nyborg, da kulturminister Jakob Engel-Schmidt i dag kunne afsløre en afgørende sejr i kampen for at få slotsprojektet finansieret og byggeriet gjort færdigt.

Projektet har fået sin egen anlægslov – 14 år efter at ideen til en restaurering og delvis genopførelse af slottet blev undfanget.

Og nu er der også penge til at få slots-byggeriet gjort færdigt.

Ud over de 143 millioner kroner, der er brugt på forundersøgelser og renovering af hovedbygningen afsættes der nu yderligere 327,6 millioner kroner.

Det vil sige, at slotsprojektet sammenlagt kommer til at koste 472 millioner kroner.

Staten finansierer sammenlagt projektet med 138 millioner kroner, Readania og A. P. Møller Fonde med 131 og 130 millioner kroner, mens Nyborg Kommune bidrager med godt 73 millioner kroner. 

Årevis af trængsler

Som i mange eventyr skulle projektet gå så grueligt meget ondt igennem.

Finansieringen til et projekt på 320 millioner kroner var ellers langt hen ad vejen på plads med støtte fra staten, Nyborg Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden, da fire foreninger klagede over indgrebet i det fredede slotsområde.

Et flertal på 4-3 i Miljø- og Fødevareklagenævnet satte en stopper for projektet - en afgørelse, der ikke kunne ankes.

I stedet besluttede et flertal i Folketinget at ændre museumsloven, så det bliver lettere at få dispensationer i særlige tilfælde, der omhandler formidling og tilgængelighed af fortidsminderne.

Lukket i syv år

Det hjalp kun fremtidige projekter, og efterfølgende fremsatte Venstre, der var i opposition, derfor i januar 2022 et beslutningsforslag om at vedtage en anlægslov for projektet.

En anlægslov indeholder en række restriktioner af klagemulighederne. Anlægsloven kan tilsidesætte andre love som for eksempel plan-, natur og miljøloven.

Gense indslaget fra februar 2023 med de mange udfordringer for Nyborg Slot.

Venstre-forslaget havde dog en kort flyvetid. Det blev trukket tilbage to måneder efter fremsættelsen.

Og situationen var nu den, at man stod med en færdigrenoveret hovedbygning, som ingen kunne komme ind i, fordi adgangsvejene var planlagt i den udstillingsbygning, der ikke måtte opføres på grund af afgørelsen i miljøklagenævnet.

A.P. Møller Fonden havde på det tidspunkt fået nok. Af donationen på 100 millioner kroner, satte man de 60 millioner kroner i bero med beskeden om, at nogen måtte få styr på det kuldsejlede projekt.

Den 1. februar 2023 trådte den nye kulturminister fra Moderaterne Jakob Engel-Schmidt i karaktér og udnævnte sig selv som redningsmand.

- Som kulturminister er jeg nået til det punkt, hvor jeg er villig til at gøre, hvad der skal til. Der er bred politisk opbakning til, at nu finder vi en løsning. Vi skal i mål, lød det selvsikkert.

Knap fem måneder senere trådte ministeren i aktion med en pressemeddelelse og et aktstykke til finansudvalget.

Ministeren satte gang i en miljøkonsekvensvurdering og udbud efter en totalrådgiver, der kan styre færdiggørelsen af en forhøjelse af vagttårnet samt det nybyggeri, der skal huse udstillings- og formidlingsbygningen.

I oktober 2023 blev høringen til en miljøkonsekvensrapport sat i gang med henblik på, at der kan fremsættes en ny anlægslov i andet halvår 2024.

Og firmaet H+ blev hyret som totalrådgiver for 15 millioner kroner i marts måned i år.

Desuden skulle finansieringen på plads igen, A.P. Møller skulle tilbage i folden, og den fordyrelse af projektet, der var løbet på i den lange ventetid, skulle finansieres.

Og A. P. Møller Fonden er kommet tilbage.

- A.P. Møller Fonden har besluttet at give en bevilling på 80 millioner kroner til den endelige realisering af projektet Nyborg Slot med afsæt i, at kulturministeren med den kommende anlægslov har skabt sikkerhed om tidsplanen for projektet, hedder det i Kulturministeriets pressemeddelelse.

Også hos Realdania er der glæde.

- Vi er glade for at bidrage til, at der nu bliver skabt et økonomisk grundlag for de sidste dele af projektet, der både skal give adgang til den smukt restaurerede kongefløj og være en stor del af rammen om formidlingen af historien, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk.

Den politiske proces

Og så er der glæde på borgmesterkontoret i Nyborg.

- Det er en kæmpe nyhed for Nyborg, Fyn og hele Danmark, at slotsprojektet gøres færdig. Mange års ihærdigt arbejde gør nu, at der sættes endnu en milepæl i Nyborg Slots over 800 årige historie. En milepæl der kommer til at få betydning for turismen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne på Østfyn, siger borgmester Kenneth Muhs.

Ifølge det udbudsmateriale, der blev offentliggjort i oktober 2023, skal byggeriet være klar til at gå i gang i oktober 2025 og forventes færdigt i starten af 2028.

Finansiering på plads for Nyborg Slot

liveblog


Oversigt

    Oversigt