I det fynske folks tjeneste

Fokus på Fyns natur

Fyns Statsskovdistrikt skal registrere skov- og naturtyper hos skovejere i de udpegede Natur 2000-områder

-

Fyns Statsskovdistrikt skal registrere skov- og naturtyper hos skovejere i de udpegede Natur 2000-områder, skriver Landbo Fyn.

På Fyn er opgaven med at registrere naturtyper i skovene i de udpegede Natur 2000-områder lagt i hænderne på forstfuldmægtig Dennis Mejer Larsen. Han skal blandt andet registrere træarter, aldersklasser og højde samt floraen på stedet. Som værktøj har han en avanceret computer med GPS, så alle registreringer kan fastlægges helt nøjagtigt.

Det er et større projekt, som Fyns Statsskovdistrikt skal i gang med i forbindelse med Natur 2000. Formålet er i første omgang en registrering af de forskellige skov- og naturtyper.  Baggrunden er Skovloven og Naturbeskyttelsesloven, som med ikrafttrædelse 1. oktober 2004 er blevet ændret med henblik på at gennemføre en planlægning og registrering af forskellige naturtyper inden for udpegede naturområder. 
- Landet over er der udpeget en række habitatområder og fuglebeskyttelsesområder, der samlet betegnes som Natur 2000-områder, fortæller den fynske statsskovrider, Søren Kirk Strandgaard.

Statsskovdistriktet har skrevet til de berørte lodsejere med en orientering om projektet. I hele Danmark er der udpeget 254 områder, heraf ca. 22 i det fynske område. Søren Kirk Strandgaard vurderer, at der i det fynske område er ca. 250 lodsejere med skov inden for Natur 2000-områderne. Projektet vil omfatte skovarealer fra under en halv hektar og op til et par tusinde hektar.

Arbejdet med registrering skal være færdigt 31. december 2006, hvorefter der frem til 2009 skal udarbejdes naturtypeplaner. Registreringen koster ikke skovejerne noget. Arbejdet betales af Skov- og Naturstyrelsen.