I det fynske folks tjeneste

Fynsk regionspolitiker vil have miljøet

To ud af tre regionspolitikere drømmer om flere opgaver i fremtiden. Især miljøområdet bør ligge hos dem og ikke hos kommunerne, mener bla. Kristian Grønbæk Andersen, Rad. V. fra Fyn.

 Landets regionsrådspolitikere vil have mere at lave. I en rundspørge til landets regionsrådspolitikere foretaget af Ritzau svarer 72 procent af politikerne, at de mener regionerne skal have flere opgaver i fremtiden.
Kun otte procent mener opgaverne skal være færre.

Regionerne vil gavne miljøet

Især miljøområdet, som nu hører under kommunerne, mener
regionspolitikerne, at de bør overtage.

Tre ud af fire nævner miljøet som en af de opgaver, regionerne med fordel kunne påtage sig i fremtiden.

Mange af dem fremhæver, at kommunerne er for tæt på de borgere og områder, de skal træffe beslutninger om i miljøsager.

- Det har vist sig, at kommunerne er mere fokuserede på arbejdspladser end på at respektere miljøet. De vil gerne tækkes
det lokale erhvervsliv og tiltrække skatteborgere ved at lave
udstykninger på områder, der aldrig skulle være givet tilladelse
til. Og miljøet bliver taberen, siger Kristian Grønbæk Andersen
(R), regionsrådsmedlem i Syddanmark.

Han fortsætter:
- Vi har set flere eksempler på tilladelser til udvidelse af landbrug, der aldrig ville være gået igennem, hvis det havde været i de gamle amter, fordi vi ville have prioriteret miljøet højere end den aktuelle beskæftigelsesgevinst.

Kristian Grønbæk Andersen frygter, at miljøbehandlingen hos
kommunerne kan blive dyr for samfundet, fordi man risikerer at
skulle købe tilladelser tilbage fra borgere for at leve op til blandt andet EU-miljøkrav - for eksempel i vandrammedirektivet.

Kommuner afviser

Formanden for Kommunernes Teknik og Miljøudvalg, Jens Stenbæk
(V), afviser påstandene fra regionsrådspolitikerne.

- Man skal passe på med at antyde det, når der ikke ligger dokumentation for den slags påstande. Vi har et forfinet klagesystem, som sikrer retssikkerhed omkring de afgørelser, og her har vi indtil videre ikke set en tendens til at kommunerne træffer afgørelser, der er helt ude i skoven, siger Jens Stenbæk og fortsætter:
 
- Mange af vores regionspolitikere er tidligere amtsrådspolitikere og har ikke vænnet sig til den nye struktur og er ærgerlige over, at de ikke længere har miljøområdet. Men jeg tror, det er en stor fordel, at politikerne har så tæt en dialog med borgerne og viden om det miljø, de træffer beslutninger om, siger Jens Stenbæk.